SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

18 - 6 - 2015

Nul op de Meter voor SSW

Is het mogelijk om in vergelijking met een label-A-renovatie budgetneutraal Nul op de Meter te realiseren? Dat is de vraag die aan SlimRenoveren werd gesteld door SSW in de Bilt toen zij startten met de ontwikkeling van renovatieplannen voor twee hoogbouwcomplexen. Binnen het project 'Kennispartner' van SBRCURnet onderzocht SlimRenoveren samen met een aantal specialisten de haalbaarheid en werden wij vervolgens ingeschakeld als procesbegeleider voor de planvorming, partnerselectie en bewonerscommunicatie.

Eind 2014 had SSW in de Bilt de renovatie van twee complexen aan de Meester Samuel van Houtenweg en de Henrica van Erpweg op de planning staan. Beide complexen waren toe aan groot onderhoud, waarbij het voornemen was om de energieprestatie te verbeteren naar het niveau van een A-label. Met de opkomst van Nul op de Meter vroeg de corporatie zich af of het mogelijk was om budgetneutraal de woningen naar het niveau van Nul op de Meter te brengen. De kosten van die ingreep zouden weliswaar hoger zijn, maar het mogen toepassen van de Energieprestatievergoeding (EPV) leidt daarentegen tot hogere inkomsten. De bewoner ruilt daarbij zijn energierekening in voor een Nul op de Meter renovatie en geniet woonlastenneutraal van een comfortabelere en betere woning. De markt had op dat moment nog geen kant-en-klare oplossingen voor hoogbouw ontwikkeld. 

De markt had nog geen kant-en-klare oplossingen voor hoogbouw ontwikkeld.

Binnen het project 'Kennispartner' van SBRCURnet werd de haalbaarheid van de ambittie onderzocht door SlimRenoveren en Jeffrey Mennen en Maurice Coen van Energiesprong. Daarbij was niet alleen aandacht voor de financiële businesscase, maar ook voor de impact van Nul op de Meter op de organisatie. Met behulp van interviews en teamoverleggen verkenden we de opgave en formuleerden we een gezamenlijke, breed gedragen visie op de toekomst van beide complexen. Deze visie vormde de basis voor een uitgebreide vraagspecificatie en een selectieleidraad.

Enthousiaste bewoners

Ondertussen werden ook de bewoners bij de opgave betrokken. Omdat de bewoners van één van de complexen eerder niet akkoord waren gegaan met een renovatievoorstel, was het van belang om hier eerst nog aandacht aan te besteden alvorens hen intensief bij de opgave te betrekken. Op een bewonersavond maakten bewoners van de beide complexen vervolgens kennis met de ambitie van SSW en Nul op de Meter als renovatiemethode. Vervolgens werd een enthousiaste klankbordgroep geformeerd. De klankbordgroep is onder begeleiding van SlimRenoveren intensief betrokken bij de planvorming en partnerselectie. Gedurende de selectieprocedure maakten de bewoners kennis met de aanbieders en werden de aanbieders in staat gesteld de bewoners te bevragen over hun woonwensen. Daarnaast werd stap voor stap toegelicht hoe een Nul op de Meter woning werkt en wat Nul op de Meter betekent voor het wooncomfort en de woonlasten. 

De klankbordgroep is onder begeleiding van SlimRenoveren intensief betrokken bij de planvorming en partnerselectie.

Intensieve selectieprocedure met uitgebreide dialoog

Omdat er nog geen kant-en-klaar Nul op de Meter aanbod voor hoogbouw voorhanden was in de markt, werd ingezet op een zo open mogelijke vraagstelling en een selectieprocedure waarin aanbieders in korte selectieronden de kans kregen om zich te profileren en stap voor stap hun aanbod te ontwikkelen. Via twee voorronden met sollicitatiebrieven, een dialoogsessie en teaminterviews kwalificeerden drie aanbieders zich voor de planvormingsfase. Deze planvromingsfase is gestart met een 'Reality Game', waarin SSW en de drie aanbieders samen een fictieve renovatie hebben voorbereid vanuit verschillende rollen. Deze game heeft de deelnemers geleerd om af en toe eens door de bril van de andere partij te kijken en heeft bijgedragen aan de teambuilding binnen de groep ondanks de concurrentiepositie in de selectie. 

De drie aanbieders hebben vervolgens ieder een eigen Nul op de Meter aanpak ontwikkeld, waarbij continu de dialoog werd gevoerd met het team van SSW en ook de bewoners intensief werden betrokken. Uit deze dialoog kwam al snel naar voren dat de Nul op de Meter ambitie voor het complex aan de Henrica van Erpweg te hoog gegrepen bleek. De combinatie van relatief kleine woningplattegronden, een klein dakoppervlak en zes woonlagen boven elkaar zorgde ervoor dat de kosten voor de ingreep de extra inkomsten ruim overstegen. Daarom is ervoor gekozen om voor dat complex in te zetten op hoogniveaurenovatie naar minimaal een A-label. Voor de portiekwoningen aan de Meester Samuel van Houtenweg bleek de Nul op de Meter ambitie wel haalbaar. Na een intensieve planvormingsperiode lagen er drie uitvoerbare en ambitieuze plannen en is het plan van 'De Verduurzamers' als beste beoordeeld door de selectiecommissie. De overige twee aanbieders ontvingen een ontwerpvergoeding van SSW. 

Door de intensieve begeleiding en voorlichting van bewoners in de voorbereidingsfase was het verkrijgen van de 70% geen enkel probleem meer. 

Werk in uitvoering

Beide complexen ondergaan een ware metamorfose, waarbij de buitenzijde, algemene ruimtes en de appartementen zelf naar het kwaliteitsniveau van nu worden gebracht. Direct na de selectie is de begeleiding van de bewonerscommunicatie overgedragen naar de bewonersbegeleidster van De Verduurzamers. Door de intensieve begeleiding en voorlichting van bewoners in de voorbereidingsfase was het verkrijgen van de 70% geen enkel probleem meer. De uitvoering is in januari 2016 gestart en is naar verwachting in september 2016 gereed.

Lees ook het Renda artikel over dit project

Ook het AD publiceerde een artikel over het complex

Terug naar projecten

afbeelding 70afbeelding 76afbeelding 71afbeelding 72afbeelding 73afbeelding 74afbeelding 75