SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

Over SlimRenoveren

Midden in de renovatiemarkt: dat is waar het SlimRenoveren-netwerk staat. Met een brede blik op de markt zetten we ons in voor corporaties, aanbieders en bewoners om samen het beste uit de bestaande woningvoorraad te halen. Omdat we verschillende vakdisciplines zoals bouwtechniek, proces- en productontwikkeling, vastgoedexploitatie en communicatie met elkaar in verband brengen, zijn we niet eenvoudig in een hokje te stoppen. Als professionals kennen we de bouw- en corporatiemarkt, zijn we thuis in de bestaande woningvoorraad en weten we te prikkelen met onze verfrissende ideeën.

Duurzaam? Duurzaamheid is voor ons vanzelfsprekend. Het is geen doel op zich, maar een middel om resultaat te bereiken. Pas als duurzaamheid integraal onderdeel uitmaakt van het denken en doen, kunnen we echt stappen zetten naar een toekomstbestendige woningvoorraad.

afbeelding 4
afbeelding 38

Ons speelveld

Het SlimRenoveren-netwerk staat midden in de driehoek tussen corporaties, aanbieders en bewoners in de volkshuisvesting. Onze focus ligt op het realiseren van een duurzame toekomst voor de omvangrijke sociale woningvoorraad in Nederland.

Voor woningcorporaties dragen wij bij aan het verduurzamen van het woningbezit en aan de doelstelling om met minder geld meer te doen. Dat doen we bijvoorbeeld door het begeleiden van vernieuwende uitvraagprocessen op basis van regisserend opdrachtgeverschap. Daarnaast helpen we corporaties bij het inrichten van bewonersparticipatie en adviseren we bij de planvorming van onderhouds- en renovatieprojecten, van planmatig onderhoud tot Nul op de Meter.

We ondersteunen bouwbedrijven en de toeleverende industrie bij het ontwikkelen van producten en concepten. We begeleiden innovatieprocessen van marktonderzoek tot technische ontwikkeling. Ook coachen we bouwbedrijven en consortia bij het formuleren van hun antwoord op de nieuwe uitvragen, waarbij we de kracht van de organisatie inzetten om een treffend antwoord te geven op de vraag van de opdrachtgever.

afbeelding 104afbeelding 293afbeelding 274afbeelding 107afbeelding 294afbeelding 275

Samenwerken

Succes bereik je niet alleen. Zeker wanneer het gaat om complexe projecten en innovatietrajecten is samenwerking tussen verschillende vakdisciplines essentieel. We beschikken over een groot netwerk en zien samenwerking als een essentiële schakel in ieder project. We zijn bijvoorbeeld als expert aangesloten bij de Vereniging Stroomversnelling om actief bij te dragen aan de Nul op de Meter transitie in Nederland. We werken samen met Gideons Building Transition Tribes aan de noodzakelijke transitie in de sector. Voor het voeren van de dialoog over de bestaande woningvoorraad met corporaties en bouwpartners zijn we actief partner van Renda. En om meer aandacht te schenken aan de succesfactoren van renoveren vanuit bewonersperspectief, zijn we mede initiatiefnemer van het Homemates kennisplatform.

We organiseren ook workshops, cursussen en opleidingen over de energietransitie, bewonersparticipatie en de renovatiepraktijk. Onze inspirerende onderwijsbijdragen zijn onder andere te vinden bij BOB bouwopleidingen en Helix academy.