SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

Scenario-analyse voor Woningbedrijf Renswoude

Voor complex 12 van Woningbedrijf Renswoude was op korte termijn een ingreep nodig aan de kozijnen, terwijl het Woonbedrijf voornemens was om pas over enkele jaren een besluit te nemen over mogelijke herstructurering van het compex. In samenwerking met FM Consultants heeft SlimRenoveren de technische staat van de woningen in kaart gebracht en een analyse gemaakt van verschillende toekomstscenario's voor het complex. Op basis daarvan kan Woningbedrijf Renswoude voor het complex op basis van een no-regret aanpak een weloverwogen besluit nemen over de wijze waarop de kozijnen worden verbeterd.

To NoM or Not to NoM voor Caspar de Haan en Kemkens

Door de renovatie van de Groene Brink tot Nul op de Meter woningen zetten Caspar de Haan onderhoud & renovatie en Kemkens Installatieburo BV hun eerste stappen in de praktijk van Nul op de Meter. Om dit proces te ondersteunen en om het speelveld van energetisch verduurzamen met al zijn standaarden en begrippen te verduidelijken, heeft SlimRenoveren een interactief middagprogramma verzorgd: ‘Van energieneutraal tot NoM: samen naar the next level in verduurzamen’. 

Nul op de Meter in Mijnsheerenland?

De Hoeksche Waard wil in 2040 geheel energieneutraal zijn. HW Wonen is daarom in 2017 gestart met het verkennen van de kansen voor Nul op de Meter in de bestaande woningvoorraad. SlimRenoveren begeleidt HW Wonen bij de planvorming en bewonerscommunicatie in het eerste Nul op de Meter renovatieproject in Mijnsheerenland. Een interessante case, omdat er sprake is van gemengd bezit, waarbij HW Wonen in het verleden woningen heeft verkocht. In 2018 moet duidelijk worden of de Nul op de Meter standaard in deze situatie haalbaar is.

EPV-beleid en NoM businesscase voor Casade

Corporatie Casade uit Waalwijk heeft diverse Nul op de Meter projecten in voorbereiding, zowel in renovatie als nieuwbouw. Omdat Casade daarbij ook sterk kijkt naar de woonlastenontwikkeling voor de bewoners, heeft SlimRenoveren voor diverse scenario's businesscaseberekeningen uitgevoerd. Deze doorrekeningen dienden ter onderbouwing van beleidskeuzes om tot een gedegen en toekomstbestendig EPV-beleid te komen bij renovatie en nieuwbouw.

EPV Masterclasses voor HabiTask

Met de komst van de EPV-wetgeving ontstaan er nieuwe kansen voor corporaties. Nieuwe wetgeving gaat echter vaak samen met onzekerheid en onbekendheid. Daarom ontwikkelde SlimRenoveren voor HabiTask in samenwerking met een jurist een masterclass over de EPV wetgeving en Nul op de Meter. Deze masterclass is inmiddels diverse keren georganiseerd en ook in-company beschikbaar.

Verkennen Nul op de Meter

WDW Ontwikkelend Beheer ontwikkelt vastgoedoplossingen voor corporaties en andere partijen in haar werkgebied. Om de kansen voor Nul op de Meter voor WDW Ontwikkelend Beheer en haar klanten te verkennen, heeft SlimRenoveren voor drie corporatiecases de kansen voor het realiseren van Nul op de Meter in bestaande bouw verkend en ondersteund met een verkennende doorrekening van de achterliggende businesscase.

Masterclass Nul op de Meter in de praktijk

Onderhoudsbedrijf Knaapen Groep uit Son en Breugel ontwikkelt een aantal Nul op de Meter renovatieprojecten. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Nul op de Meter lessen die tot nu toe zijn geleerd in de verschillende projecten, verzorgden wij samen met De Loods een middagvullende masterclass over Nul op de Meter in de praktijk. Tijdens deze interactieve middag was er volop aandacht voor belangrijke aspecten van Nul op de Meter  zoals de businesscase, bewonerscommunicatie, uitvoeringsaspecten en contractvorming.

Bewonerscommunicatie en EPV voorstel voor een NoM Pilot

Woonvisie uit Ridderkerk wil ervaring opdoen met Nul op de Meter en organiseert daarom een pilotproject voor een rij van drie woningen in Ridderkerk. Ter voorbereiding op de ingreep heeft SlimRenoveren de eettafelgesprekken met de huishoudens begeleid en de energielasten van de bewoners onderzocht om te kunnen komen een passend EPV bedrag.

NoM businesscase voor corporaties

Hoe ziet de Nul op de Meter businesscase eruit voor een specifiek complex? Die vraag heeft SlimRenoveren reeds voor vele corporaties waaronder Woonburg, Vestia, Vecht en Omstreken, De Goede Woning Zoetermeer, Woonvisie, Casade en de Veenendaalse Woningstichting beantwoord. Om inzicht te bieden in de mogelijkheden en onmogelijkheden, is iedere doorrekening voorzien van een heldere notitie met conclusies en aanbevelingen.

NoM contractvorming en bewonersinformatie voor nieuwbouw

In Reeuwijk verrijzen zes Nul op de Meter nieuwbouwwoningen. Woningbouwvereniging Reeuwijk vroeg SlimRenoveren hen bij te staan bij de contractvorming met de NoM prestatiegarantie, het inrichten van de huurcontracten en het opstellen van de informatiebrochure voor de nieuwe bewoners.

Nul op de Meter voor SSW

Is het mogelijk om in vergelijking met een label-A-renovatie budgetneutraal Nul op de Meter te realiseren? Dat is de vraag die aan SlimRenoveren werd gesteld door SSW in de Bilt toen zij startten met de ontwikkeling van renovatieplannen voor twee hoogbouwcomplexen. Binnen het project 'Kennispartner' van SBRCURnet onderzocht SlimRenoveren samen met een aantal specialisten de haalbaarheid en werden wij vervolgens ingeschakeld als procesbegeleider voor de planvorming, partnerselectie en bewonerscommunicatie. 

Lees meer...

NoM voor de Bloemenbuurt in Sommelsdijk

Corporatie FidesWonen uit Middelharnis is lid geworden van de vereniging Stroomversnelling en heeft een eerste Nul op de Meter project in de Bloemenbuurt in Sommelsdijk in voorbereiding. Als expertpartner van Stroomversnelling heeft SlimRenoveren FidesWonen begeleid bij de planvorming, partnerselectie en bewonerscommunicatie. Samen met het team van FidesWonen en ondersteuning van Stroomversnelling brachten we de opgave in kaart, hebben we een selectieprocedure opgezet, de afnameovereenkomst als contractvorm verkend en de bewoners voorbereid op de aankomende Nul op de Meter renovatie. FidesWonen heeft gekozen voor het Nul op de Meter concept van Hazenberg / TBI, eveneens lid van Stroomversnelling.

Bewoners in NoM innovatie voor Stroomversnelling

Het realiseren van Nul op de Meter is een complexe opgave voor corporaties en aanbieders. Voor bewoners biedt het mooie kansen, maar tegelijkertijd geldt heel terecht: 'eerst zien, dan geloven!' De EPV, prestatiegaranties, nieuwe installaties en warme jas om de woning vragen om een zorgvuldige voorbereiding van het project met de bewoners. Op basis van alle ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan, heeft SlimRenoveren voor en in samenwerking met Stroomversnelling het traject 'Bewoners in NoM innovatie' opgezet. In dit traject worden werksessies, relevante documentatie, een stappenplan en op maat gemaakte presentaties gecombineerd tot een complete werkset voor bewonerscommunicatie en -participatie bij Nul op de Meter projecten.

Versnipperd bezit naar NoM in Westvoorne

Net zoals veel corporaties heeft Woonbedrijf Westvoorne versnipperd bezit. Als lid van Stroomversnelling is de ambitie geformuleerd om een deel van dat bezit naar Nul op de Meter te transformeren. Als expertpartner van Stroomversnelling begeleidt SlimRenoveren het woonbedrijf bij het benaderen en enthousiasmeren van de bewoners.

Een TCO rekenmodel voor Ibis Power

Het Eindhovense bedrijf Ibis Power heeft een product ontwikkeld dat energie-opwekking door wind en zon combineert voor toepassing op hoogbouw. Om de businesscase van deze innovatie voor corporaties in beeld te brengen, heeft SlimRenoveren een rekenmodel ontwikkeld waarin de investering, onderhoudskosten en besparing op energiekosten in beeld worden gebracht. Corporaties kunnen hiermee bepalen of toepassing van deze innovatie financieel gezien interessant is.