SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

Haalbaarheidsstudie No-Regret daken voor Woonmeij

Op basis van de opzet en ervaringen vanuit het Dakenstroom programma van Casade, heeft SlimRenoveren voor fusiecorporatie Woonmeij een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een programma voor No-Regret dakrenovaties. Daarbij hebben we onder andere gekeken naar het woningbezit van Woonmeij, de businesscase voor No-Regret dakrenovaties met verschillende varianten voor exploitatie van PV-systemen en de samenhang met andere verduurzamingsstrategieën die binnen Woonmeij werden uitgerold.

Ontwikkeling Dakenstroom met Casade

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland CO2-neutraal zijn. Wooncorporatie Casade heeft een ambitieus duurzaamheidsbeleid ontwikkeld om deze transitie volgens logische stappen aan te pakken. Via verschillende programma’s maakt zij de komende jaren flinke stappen in het verduurzamen van de woningvoorraad in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. In intensief traject van cocreatie hebben Casade, SlimRenoveren, Fier Dakcontrol en Innax een integrale dakaanpak ontwikkeld die toekomstbestendige daken voor rijwoningen combineert met maximale opwekking van duurzame energie.

Lees meer...

Balco balkonsystemen voor corporaties

Balco Balkonsystemen BV levert als producent van balkonsystemen in heel Europa aan VvE’s en verhuurders. Om een goed passend aanbod voor de Nederlandse renovatiemarkt te kunnen bieden, heeft SlimRenoveren Balco ondersteund in het formuleren van een product-marktaanbod gericht op de renovatie van de sociale woningvoorraad. SlimRenoveren heeft een tweetal casestudy’s gemaakt waarbij de toegevoegde waarde van het toepassen van balkonbeglazing bij renovatie van naoorlogse galerij- en portiekwoningen is onderzocht. In de CaseStudy worden aan de hand van diverse scenario's de aanvangsinvestering, Total Cost of Ownership, labelverbetering, besparing op gasverbruik en de gebruikskwaliteit vergeleken en toegelicht.

Verkennen Nul op de Meter

WDW Ontwikkelend Beheer ontwikkelt vastgoedoplossingen voor corporaties en andere partijen in haar werkgebied. Om de kansen voor Nul op de Meter voor WDW Ontwikkelend Beheer en haar klanten te verkennen, heeft SlimRenoveren voor drie corporatiecases de kansen voor het realiseren van Nul op de Meter in bestaande bouw verkend en ondersteund met een verkennende doorrekening van de achterliggende businesscase.

Masterclass Nul op de Meter in de praktijk

Onderhoudsbedrijf Knaapen Groep uit Son en Breugel ontwikkelt een aantal Nul op de Meter renovatieprojecten. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Nul op de Meter lessen die tot nu toe zijn geleerd in de verschillende projecten, verzorgden wij samen met De Loods een middagvullende masterclass over Nul op de Meter in de praktijk. Tijdens deze interactieve middag was er volop aandacht voor belangrijke aspecten van Nul op de Meter  zoals de businesscase, bewonerscommunicatie, uitvoeringsaspecten en contractvorming.

Ontwikkeling BUM: van douchecel naar badkamer in twee dagen

Wat ooit begon als een schetsje op ons bureau, evolueerde in drie jaar tijd tot een volwaardig totaalconcept voor badkamerrenovaties bij naoorlogse doorzonwoningen. Op de beurs Renovatie & Transformatie introduceerden Kloeckner Metals ODS Nederland en Holland Staal de Badkameruitbuikmodule, kortweg BUM. SlimRenoveren heeft vanaf 2012 deze twee bedrijven geholpen bij de ontwikkeling, van marktverkenning tot realisatie en marktintroductie.

Lees meer...

Functioneel specificeren voor Mosa

Tegelfabrikant Koninklijke Mosa heeft een sterke positie in de Nederlandse volkshuisvesting. De opkomst van functioneel specificeren bij corporaties was aanleiding om SlimRenoveren de vormen van functioneel specificeren te laten onderzoeken en de kansen voor Mosa om hier treffend op in te spelen te verkennen. 

Mosa maakte hiervan een whitepaper

BIK Challenge: Innoveren in Noord-Holland

Om corporaties en aanbieders te stimuleren stappen te nemen in energiebesparing, organiseerde de Kamer van Koophandel in Noord-Holland de BIK Challenge. In deze pressurecooker van vijf maanden hebben vijf corporaties met een project van minimaal drie labelstappen tien consortia uit de regio uitgedaagd. SlimRenoveren heeft een TCO-rekenmodel voor het doorrekenen van de businesscases opgesteld. Daarnaast was Sean procesbegeleider voor twee consortia, waarbij hij hielp om het beste aanbod te formuleren en de procesgang tussen de consortia en de corporaties soepel te laten verlopen. 

Lees meer...

Xella en de renovatiemarkt

Hoe kan toeleverancier Xella zich beter richten op de renovatiemarkt? Deze vraag was de aanleiding voor een uitgebreide marktverkenning voor Xella Nederland. In samenwerking met een team binnen Xella, hebben we de trends en ontwikkelingen in de renovatiemarkt en specifiek de corporatiemarkt in beeld gebracht. Daarbij zijn we nagegaan in hoeverre het bestaande productaanbod past binnen de ontwikkelingen van de komende jaren en hebben we acht innovaties voorgesteld die Xella specifiek voor de renovatiemarkt kan inzetten.

Een TCO rekenmodel voor Ibis Power

Het Eindhovense bedrijf Ibis Power heeft een product ontwikkeld dat energie-opwekking door wind en zon combineert voor toepassing op hoogbouw. Om de businesscase van deze innovatie voor corporaties in beeld te brengen, heeft SlimRenoveren een rekenmodel ontwikkeld waarin de investering, onderhoudskosten en besparing op energiekosten in beeld worden gebracht. Corporaties kunnen hiermee bepalen of toepassing van deze innovatie financieel gezien interessant is.

Marktverkenning voor Caspar de Haan

Caspar de Haan is een schilders- en onderhoudsbedrijf met een historie die teruggaat tot 1749. De lange historie wil echter niet zeggen dat het bedrijf niet met zijn tijd mee gaat. Omdat de wereld van renovatie en onderhoud in rap tempo verandert, hebben wij voor Caspar de Haan een marktverkenning opgesteld en zijn we samen met een team van medewerkers op zoek gegaan naar nieuwe product-markt-combinaties in een intensieve pressurecooker sessie.

Ontwikkeling EnergiekRenoveren voor Zwaluwebouw

De innovatieve uitvraag van een corporatie vormde voor Zwaluwebouw de aanleiding om een renovatieconcept te gaan ontwikkelen. Door de jarenlange ervaring met onderhoud en renovatie en een goede samenwerking met architectenbureau Quadrant architecten waren de basisingrediënten voor het concept al aanwezig. Ondersteund door een team van verschillende bouwprofessionals heeft SlimRenoveren de conceptontwikkeling begeleid. Het concept 'EnergiekRenoveren' biedt drie varianten voor het verbeteren van de naoorlogse doorzonwoning. Er is een basisvariant ontwikkeld die toegepast kan worden bij versnipperd bezit. De twee ambitieuzere varianten gaan uit van een complete schilrenovatie met geprefabriceerde geveldelen.

Ontwikkeling ENDIS Portiekflatrenovatie

In samenwerking met een multidisciplinair team heeft SlimRenoveren een revitalisatieconcept uitgewerkt voor naoorlogse portieketagewoningen. Onder de naam ENDIS (Energieneutraal en Duurzaam in Staal) is een strategie ontwikkeld waarmee verouderde portieketagewoningen duurzaam kunnen worden verbeterd en er één of meerdere verdiepingen kunnen worden toegevoegd. Energieneutraal was de ambitie, dus de lat lag hoog. Door slimme combinaties en goede samenwerking heeft het team deze ambitie waar kunnen maken.

Het concept ENDIS Portiekflatrenovatie is bij 'De Voorsprong 2012' uitgeroepen tot winnaar in de categorie 'renovatie'.

Kennispaper corporatiemarkt en quickscan voor WTH

Het Dordrechtse WTH is een leverancier van vloer- en wandverwarmingssystemen. Om beter in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de corporatiesector en met name groot onderhouds- en renovatieprojecten, hebben wij een uitgebreide kennispaper over dit onderwerp opgesteld. Naast deze kennispaper heeft SlimRenoveren een quickscan uitgevoerd van de marktpositie van WTH en de kansen voor de renovatiemarkt bij corporaties.