SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

Ontwikkeling Dakenstroom met Casade

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland CO2-neutraal zijn. Wooncorporatie Casade heeft een ambitieus duurzaamheidsbeleid ontwikkeld om deze transitie volgens logische stappen aan te pakken. Via verschillende programma’s maakt zij de komende jaren flinke stappen in het verduurzamen van de woningvoorraad in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. In intensief traject van cocreatie hebben Casade, SlimRenoveren, Fier Dakcontrol en Innax een integrale dakaanpak ontwikkeld die toekomstbestendige daken voor rijwoningen combineert met maximale opwekking van duurzame energie.

Lees meer...

Westvoorne: selectie Gijzenhoekweg e.o.

Als vervolg op een NOM-pilot had Woonbedrijf Westvoorne het voornemen om door te pakken met het verduurzamen van de gemengde complexen 107 en 109. SlimRenoveren heeft Woonbedrijf Westvoorne begeleid in het formuleren van de vraag en de selectieprocedure. SlimRenoveren heeft een selectieproces opgesteld waarin aan de hand van een korte en bondige selectieleidraad het renovatievraagstuk uiteen is gezet en aan de hand van een plan van aanpak, een dialoogsessie en een presentatie aan de selectiecommissie een winnende aanbieder is gekozen. Halverwege het uitvraagproces werden de coronabeperkingen van kracht, maar via digitale bijeenkomsten heeft het selectietraject toch zonder grote beperkingen doorgang kunnen vinden.

Ketenpartners voor verduurzaming bij Antares

Antares heeft als woningcorporatie in de regio Venlo een ambitieuze verduurzamingsopgave in de komende jaren. In de periode van 2018 tot en met 2022 is Antares voornemens om naast de reeds geplande renovaties per jaar ruim 250 woningen te voorzien van een energetisch verbeterpakket. De doelstelling van deze stroom van energetische maatregelen is niet alleen om in 2021 het bezit van Antares gemiddeld op ‘Label B’ te krijgen, maar ook om stappen te zetten om in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad te hebben. Daarnaast is het van belang om iedere euro zo efficiënt mogelijk uit te geven en zo een passende woningkwaliteit te bieden. Daarbij telt niet per definitie de laagste prijs als parameter, maar gaat het juist om de best passende prijs-kwaliteitverhouding. Op basis van past performance zijn twee ketenpartners geselecteerd die samen met de reeds werkzame ketenpartner een ketensamenwerkingstraject met Antares ingaan. SlimRenoveren heeft geadviseerd bij het inrichten van deze samenwerking in vraagspecificatie en contractvorming.

Nul op de Meter in Mijnsheerenland?

De Hoeksche Waard wil in 2040 geheel energieneutraal zijn. HW Wonen is daarom in 2017 gestart met het verkennen van de kansen voor Nul op de Meter in de bestaande woningvoorraad. SlimRenoveren begeleidt HW Wonen bij de planvorming en bewonerscommunicatie in het eerste Nul op de Meter renovatieproject in Mijnsheerenland. Een interessante case, omdat er sprake is van gemengd bezit, waarbij HW Wonen in het verleden woningen heeft verkocht. In 2018 moet duidelijk worden of de Nul op de Meter standaard in deze situatie haalbaar is.

Vernieuwend uitvragen voor Antares

In Meijel zijn 35 woningen van Antares toe aan een opknapbeurt en labelsprong naar label A. Het projectteam wilde de uitvraag op basis van regisserend opdrachtgeverschap en functioneel specificeren vormgeven. SlimRenoveren coachte het team om tot een zo optimaal mogelijke uitvraag te komen op slechts twee A3´tjes! Een open vraagspecificatie en een rechtvaardig en helder selectieproces vormden de basis. Drie marktpartijen zijn aan de slag gegaan om een plan te maken op VO-niveau. In maart 2017 is er de winnende aanbieder gekozen, die het project in de tweede helft van 2017 heeft uitgevoerd.

Lees meer...

Functioneel specificeren voor Mosa

Tegelfabrikant Koninklijke Mosa heeft een sterke positie in de Nederlandse volkshuisvesting. De opkomst van functioneel specificeren bij corporaties was aanleiding om SlimRenoveren de vormen van functioneel specificeren te laten onderzoeken en de kansen voor Mosa om hier treffend op in te spelen te verkennen. 

Mosa maakte hiervan een whitepaper

BIK Challenge: Innoveren in Noord-Holland

Om corporaties en aanbieders te stimuleren stappen te nemen in energiebesparing, organiseerde de Kamer van Koophandel in Noord-Holland de BIK Challenge. In deze pressurecooker van vijf maanden hebben vijf corporaties met een project van minimaal drie labelstappen tien consortia uit de regio uitgedaagd. SlimRenoveren heeft een TCO-rekenmodel voor het doorrekenen van de businesscases opgesteld. Daarnaast was Sean procesbegeleider voor twee consortia, waarbij hij hielp om het beste aanbod te formuleren en de procesgang tussen de consortia en de corporaties soepel te laten verlopen. 

Lees meer...

Nul op de Meter voor SSW

Is het mogelijk om in vergelijking met een label-A-renovatie budgetneutraal Nul op de Meter te realiseren? Dat is de vraag die aan SlimRenoveren werd gesteld door SSW in de Bilt toen zij startten met de ontwikkeling van renovatieplannen voor twee hoogbouwcomplexen. Binnen het project 'Kennispartner' van SBRCURnet onderzocht SlimRenoveren samen met een aantal specialisten de haalbaarheid en werden wij vervolgens ingeschakeld als procesbegeleider voor de planvorming, partnerselectie en bewonerscommunicatie. 

Lees meer...

Zeeuwland zoekt onderhoudspartners

Planmatig onderhoud in combinatie met energiebesparende maatregelen uitvoeren in een efficiënt proces voor een scherpe prijs: dat was de doelstelling van Zeeuwland voor hun energiebesparingsprojecten voor de komende jaren. In nauwe samenwerking met onze partner FM Consultants uit Oss begeleidde SlimRenoveren het uitvraagproces om tot selectie van drie vaste partners voor deze opgave te komen.

NoM voor de Bloemenbuurt in Sommelsdijk

Corporatie FidesWonen uit Middelharnis is lid geworden van de vereniging Stroomversnelling en heeft een eerste Nul op de Meter project in de Bloemenbuurt in Sommelsdijk in voorbereiding. Als expertpartner van Stroomversnelling heeft SlimRenoveren FidesWonen begeleid bij de planvorming, partnerselectie en bewonerscommunicatie. Samen met het team van FidesWonen en ondersteuning van Stroomversnelling brachten we de opgave in kaart, hebben we een selectieprocedure opgezet, de afnameovereenkomst als contractvorm verkend en de bewoners voorbereid op de aankomende Nul op de Meter renovatie. FidesWonen heeft gekozen voor het Nul op de Meter concept van Hazenberg / TBI, eveneens lid van Stroomversnelling.

Groot onderhoud Colijnstraat e.o. in Breda

WonenBreburg in Breda startte eind 2012 met de planvorming voor groot onderhoud en energiebesparende maatregelen aan 78 woningen in de Bredase wijk Heuvel. Een quickscan van het complex en de mogelijkheden voor onderhoud en verbetering van SlimRenoveren legde de basis voor de planvorming en een innovatief selectieproces. De corporatie plaatste een opvallende advertentie in de Cobouw en startte daarmee de zoektocht naar de meest geschikte samenwerkingspartner.

Lees meer...

Herstructurering Nieuwe Klif te Urk

Een complex van 37 grondgebonden ouderenwoningen op Urk was in zodanige staat dat sloop noodzakelijk bleek. In nauwe samenwerking met onze samenwerkingspartner FM Consultants heeft SlimRenoveren Christelijke Woonstichting Patrimonium geholpen met het opstellen van de startnotitie voor herstructurering van het complex en het opzetten een vernieuwend uitvraagproces op basis van functioneel specificeren. Inmiddels zijn de oude woningen gesloopt en worden 37 levensloopbestendige nieuwe woningen gerealiseerd.

Ontwikkeling EnergiekRenoveren voor Zwaluwebouw

De innovatieve uitvraag van een corporatie vormde voor Zwaluwebouw de aanleiding om een renovatieconcept te gaan ontwikkelen. Door de jarenlange ervaring met onderhoud en renovatie en een goede samenwerking met architectenbureau Quadrant architecten waren de basisingrediënten voor het concept al aanwezig. Ondersteund door een team van verschillende bouwprofessionals heeft SlimRenoveren de conceptontwikkeling begeleid. Het concept 'EnergiekRenoveren' biedt drie varianten voor het verbeteren van de naoorlogse doorzonwoning. Er is een basisvariant ontwikkeld die toegepast kan worden bij versnipperd bezit. De twee ambitieuzere varianten gaan uit van een complete schilrenovatie met geprefabriceerde geveldelen.