SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

20 - 9 - 2019

Ontwikkeling Dakenstroom met Casade

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland CO2-neutraal zijn. Wooncorporatie Casade heeft een ambitieus duurzaamheidsbeleid ontwikkeld om deze transitie volgens logische stappen aan te pakken. Via verschillende programma’s maakt zij de komende jaren flinke stappen in het verduurzamen van de woningvoorraad in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. In intensief traject van cocreatie hebben Casade, SlimRenoveren, Fier Dakcontrol en Innax een integrale dakaanpak ontwikkeld die toekomstbestendige daken voor rijwoningen combineert met maximale opwekking van duurzame energie.

Lees meer...

Nul op de Meter in Mijnsheerenland?

De Hoeksche Waard wil in 2040 geheel energieneutraal zijn. HW Wonen is daarom in 2017 gestart met het verkennen van de kansen voor Nul op de Meter in de bestaande woningvoorraad. SlimRenoveren begeleidt HW Wonen bij de planvorming en bewonerscommunicatie in het eerste Nul op de Meter renovatieproject in Mijnsheerenland. Een interessante case, omdat er sprake is van gemengd bezit, waarbij HW Wonen in het verleden woningen heeft verkocht. In 2018 moet duidelijk worden of de Nul op de Meter standaard in deze situatie haalbaar is.

Vernieuwend uitvragen voor Antares

In Meijel zijn 35 woningen van Antares toe aan een opknapbeurt en een labelsprong naar label A. Het projectteam had daarbij de wens om de uitvraag op basis van regisserend opdrachtgeverschap en functioneel specificeren vorm te geven. SlimRenoveren coachte het team om tot een zo optimaal mogelijke uitvraag voor de ingreep te komen. Een open vraagspecificatie en een rechtvaardig en helder selectieproces vormden daarbij de basis. Het resultaat: de hele uitvraag werd samengebracht tot twee A3'tjes. Op basis daarvan zijn drie marktpartijen aan de slag gegaan om een plan te maken op VO-niveau. In maar 2017 is er een winnende aanbieder gekozen, waarna het project in de tweede helft van 2017 in uitvoering is gebracht.

Lees meer...

Functioneel specificeren voor Mosa

Tegelfabrikant Koninklijke Mosa heeft een sterk marktaandeel in de Nederlandse volkshuisvesting. De opkomst van functioneel specificeren bij de Nederlandse corporaties was voor de tegelfabrikant een reden om na te gaan hoe zij treffend op deze trend kunnen inspelen. SlimRenoveren schreef voor Mosa een verkenning over dit onderwerp, waarin verschillende vormen en niveaus van functioneel specificeren werden belicht en de kansen voor Mosa hierbij werden verkend.

Mosa heeft, mede met onze input, over dit onderwerp een whitepaper geschreven.

Download de whitepaper vanaf de website van Mosa

BIK Challenge: Innoveren in Noord-Holland

Om corporaties en aanbieders in Noord-Holland te stimuleren stappen te nemen in energiebesparing, organiseerde de Kamer van Koophandel in Noord-Holland de BIK Challenge. In deze pressurecooker van vijf maanden hebben vijf corporaties een uitdagend project voor tien consortia uit de regio geformuleerd. Per vraag zijn twee consortia aan de slag gegaan om een onderscheidend antwoord te formuleren, waarbij minimaal drie labelstappen gemaakt worden.

Vanuit SlimRenoveren was Sean procesbegeleider voor twee consortia in de BIK Challenge. Vanuit die rol hielp Sean de consortia om het beste aanbod te formuleren en de procesgang tussen de consortia en de corporaties soepel te laten verlopen. Daarnaast heeft SlimRenoveren een TCO-rekenmodel voor het doorrekenen van de businesscases opgesteld.

Lees meer...

Nul op de Meter voor SSW

Is het mogelijk om in vergelijking met een label-A-renovatie budgetneutraal Nul op de Meter te realiseren? Dat is de vraag die aan SlimRenoveren werd gesteld door SSW in de Bilt toen zij startten met de ontwikkeling van renovatieplannen voor twee hoogbouwcomplexen. Binnen het project 'Kennispartner' van SBRCURnet onderzocht SlimRenoveren samen met een aantal specialisten de haalbaarheid en werden wij vervolgens ingeschakeld als procesbegeleider voor de planvorming, partnerselectie en bewonerscommunicatie. 

Lees meer...

Zeeuwland zoekt onderhoudspartners

Planmatig onderhoud in combinatie met energiebesparende maatregelen uitvoeren in een efficiënt proces voor een scherpe prijs: dat was de doelstelling van Zeeuwland voor hun energiebesparingsprojecten voor de komende jaren. In nauwe samenwerking met onze partner FM Consultants uit Oss begeleidde SlimRenoveren het uitvraagproces om tot selectie van drie vaste partners voor deze opgave te komen.

NoM voor de Bloemenbuurt in Sommelsdijk

Corporatie FidesWonen uit Middelharnis is lid geworden van de vereniging Stroomversnelling en heeft een eerste Nul op de Meter project in de Bloemenbuurt in Sommelsdijk in voorbereiding. Als expertpartner van Stroomversnelling heeft SlimRenoveren FidesWonen begeleid bij de planvorming, partnerselectie en bewonerscommunicatie. Samen met het team van FidesWonen en ondersteuning van Stroomversnelling brachten we de opgave in kaart, hebben we een selectieprocedure opgezet, de afnameovereenkomst als contractvorm verkend en de bewoners voorbereid op de aankomende Nul op de Meter renovatie. FidesWonen heeft gekozen voor het Nul op de Meter concept van Hazenberg / TBI, eveneens lid van Stroomversnelling.

Groot onderhoud Colijnstraat e.o. in Breda

WonenBreburg in Breda startte eind 2012 met de planvorming voor groot onderhoud en energiebesparende maatregelen aan 78 woningen in de Bredase wijk Heuvel. Een quickscan van het complex en de mogelijkheden voor onderhoud en verbetering van SlimRenoveren legde de basis voor de planvorming en een innovatief selectieproces. De corporatie plaatste een opvallende advertentie in de Cobouw en startte daarmee de zoektocht naar de meest geschikte samenwerkingspartner.

Lees meer...

Herstructurering Nieuwe Klif te Urk

Een complex van 37 grondgebonden ouderenwoningen op Urk was in zodanige staat dat sloop noodzakelijk bleek. In nauwe samenwerking met onze samenwerkingspartner FM Consultants heeft SlimRenoveren Christelijke Woonstichting Patrimonium geholpen met het opstellen van de startnotitie voor herstructurering van het complex en het opzetten een vernieuwend uitvraagproces op basis van functioneel specificeren. Inmiddels zijn de oude woningen gesloopt en worden 37 levensloopbestendige nieuwe woningen gerealiseerd.

Ontwikkeling EnergiekRenoveren voor Zwaluwebouw

De innovatieve uitvraag van een corporatie vormde voor Zwaluwebouw de aanleiding om een renovatieconcept te gaan ontwikkelen. Door de jarenlange ervaring met onderhoud en renovatie en een goede samenwerking met architectenbureau Quadrant architecten waren de basisingrediënten voor het concept al aanwezig. Ondersteund door een team van verschillende bouwprofessionals heeft SlimRenoveren de conceptontwikkeling begeleid. Het concept 'EnergiekRenoveren' biedt drie varianten voor het verbeteren van de naoorlogse doorzonwoning. Er is een basisvariant ontwikkeld die toegepast kan worden bij versnipperd bezit. De twee ambitieuzere varianten gaan uit van een complete schilrenovatie met geprefabriceerde geveldelen.