SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

Cursus Naar 100% participatie voor HabiTask

Hoe krijg je alle huurders mee in de verduurzamingsplannen? Deze vraag staat centraal in de interactieve eendaagse cursus 'Naar 100% participatie'. SlimRenoveren ontwikkelde deze cursus voor HabiTask op basis van de theorie en vele praktijkervaringen met bewonerscommunicatie en -participatie.

Wilt u meedoen? Kijk voor meer informatie en cursusdata op de website van HabiTask.

EPV Masterclasses voor HabiTask

Met de komst van de EPV-wetgeving ontstaan er nieuwe kansen voor corporaties. Nieuwe wetgeving gaat echter vaak samen met onzekerheid en onbekendheid. Daarom ontwikkelde SlimRenoveren voor HabiTask in samenwerking met een jurist een masterclass over de EPV wetgeving en Nul op de Meter. Deze masterclass is inmiddels diverse keren georganiseerd en ook in-company beschikbaar.

BIK Challenge: Innoveren in Noord-Holland

Om corporaties en aanbieders te stimuleren stappen te nemen in energiebesparing, organiseerde de Kamer van Koophandel in Noord-Holland de BIK Challenge. In deze pressurecooker van vijf maanden hebben vijf corporaties met een project van minimaal drie labelstappen tien consortia uit de regio uitgedaagd. SlimRenoveren heeft een TCO-rekenmodel voor het doorrekenen van de businesscases opgesteld. Daarnaast was Sean procesbegeleider voor twee consortia, waarbij hij hielp om het beste aanbod te formuleren en de procesgang tussen de consortia en de corporaties soepel te laten verlopen. 

Lees meer...

Bewoners in NoM innovatie voor Stroomversnelling

Het realiseren van Nul op de Meter is een complexe opgave voor corporaties en aanbieders. Voor bewoners biedt het mooie kansen, maar tegelijkertijd geldt heel terecht: 'eerst zien, dan geloven!' De EPV, prestatiegaranties, nieuwe installaties en warme jas om de woning vragen om een zorgvuldige voorbereiding van het project met de bewoners. Op basis van alle ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan, heeft SlimRenoveren voor en in samenwerking met Stroomversnelling het traject 'Bewoners in NoM innovatie' opgezet. In dit traject worden werksessies, relevante documentatie, een stappenplan en op maat gemaakte presentaties gecombineerd tot een complete werkset voor bewonerscommunicatie en -participatie bij Nul op de Meter projecten.

Initiatief Homemates

Samen met enkele andere professionals in de renovatiesector heeft SlimRenoveren met Prof. Dr. Ir. Anke van Hal het kennisplatform 'Homemates' opgezet. Homemates is in het leven geroepen om het werken vanuit bewonersperspectief bij renovatieprojecten onder de aandacht te brengen. Het platform bestaat uit verschillende professionals met ervaring met renoveren en bewonerscommunicatie. Homemates biedt masterclasses, cursussen en praktijkvoorbeelden waar iedere professional die te maken krijgt met bewoners inspiratie uit kan halen.

Lees meer op de website van Homemates