SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

afbeelding 214

3 - 11 - 2017

Het duivelse doelgroepdilemma

Stel: je hebt een woningportefeuille met prachtige eengezinswoningen in de sociale huurvoorraad met een steeds ouder wordende doelgroep. Het aantal ouderen dat bereid is te verhuizen naar een seniorenwoning is al gering door de hogere huur van deze woningen, maar desondanks is het binnen de voorraad lastig om senioren die wel willen verhuizen een passende levensloopbestendige woning te bieden.

Lees meer...