slimrenoveren.nl / home

Vooruit in de volkshuisvesting: Door vraaginnovatie en aanbodontwikkeling. De nieuwe uitvraag: Realiseer het optimale project door de juiste vraag te stellen. Het nieuwe antwoord: Hoe speelt u als aanbieder in op de nieuwe vraagstelling? Onderscheidende productontwikkeling: Van marktverkenning tot renovatieconcept. We gaan naar Nul-op-de-meter: Hoe komt u met aanbod voor huurders en woningeigenaren?

Aangenaam kennis te maken... Wij zijn SlimRenoveren.

SlimRenoveren is een advies- en productontwikkelingsbureau dat zich concentreert op het snijvlak tussen vraag en aanbod in de renovatiemarkt. Wij geloven dat de grootschalige verbetering van de bestaande woningvoorraad sneller, efficiënter, beter en spectaculair goedkoper kan door vraag en aanbod op een andere manier in te richten. Daarom richten we ons in onze projecten op vraaginnovatie, productontwikkeling en communicatie in het speelveld tussen de corporaties, aanbieders en bewoners. Als professionals kennen we de bouw- en corporatiemarkt, zijn we thuis in de bestaande woningvoorraad en weten we te prikkelen met onze verfrissende ideeën.

Voor Woningcorporaties dragen wij bij aan het verduurzamen van het woningbezit en aan de doelstelling om met minder geld meer te doen. Dat doen we bijvoorbeeld door nieuwe manieren van uitvragen in die ervoor zorgen dat iedere euro zo efficiënt mogelijk wordt uitgegeven, optimaal aan de projectdoelstellingen wordt voldaan en faalkosten worden beperkt. Daarnaast helpen we corporaties bij het inrichten van bewonersparticipatie en bewonerscommunicatie en adviseren we hen bij de planvorming van onderhouds- en renovatieprojecten.

Vanuit onze positie midden in de renovatiemarkt helpen we bouwbedrijven en de toeleverende industrie bij het ontwikkelen van producten en concepten. We begeleiden innovatieprocessen van marktonderzoek tot technische ontwikkeling. Ook coachen we bouwbedrijven en consortia bij het formuleren van hun antwoord op de nieuwe uitvragen, waarbij we de kracht van de organisatie inzetten om een treffend antwoord te geven op de vraag van de opdrachtgever.

Maak digitaal kennis met SlimRenoveren in onze Factsheet. [PDF, 667 kb]

SlimRenoveren
Postbus 1014
5602 BA Eindhoven


Sean: +31 (0)6 14521617
Doris: +31 (0)6 48255742