slimrenoveren.nl / home

Foto: Bart van Overbeeke

Aangenaam kennis te maken... Wij zijn SlimRenoveren.

SlimRenoveren is een advies- en productontwikkelingsbureau dat zich concentreert op het snijvlak tussen vraag en aanbod in de renovatiemarkt. Ons belangrijkste doel is het realiseren van een duurzame woningvoorraad, waarbij de term 'duurzaamheidí breed wordt geÔnterpreteerd. Het draait bij onze projecten dus niet alleen om energiebesparing, maar zeker ook om wooncomfort, bewonerstevredenheid, duurzaam materiaalgebruik en levensduurverlenging van het bestaande vastgoed.

Wij geloven dat het verbeteren van de bestaande woningvoorraad sneller, efficiŽnter, beter en spectaculair goedkoper kan.

Wij werken hieraan door samenwerking tussen partijen te bevorderen, de opschalingspotentieel van de renovatieopgave te benutten, belemmeringen weg te nemen, elkaars krachten te benutten en altijd oog te hebben voor het multidisciplinaire karakter van de opgave.

Dat heeft als resultaat de ontwikkeling van concepten, producten en processen voor het seriematig verbeteren van de bestaande woningvoorraad en het helpen van de opdrachtgever bij het implementeren daarvan.

Maak digitaal kennis met SlimRenoveren in onze Factsheet. [PDF, 376 kb]

SlimRenoveren
Postbus 1014
5602 BA Eindhoven


Sean: +31 (0)6 14521617
Doris: +31 (0)6 48255742