SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

Projectevaluatie voor Coen Hagedoorn en Rochdale

Coen Hagedoorn en Rochdale voeren in de Amsterdamse Dobbebuurt een ingrijpende renovatie aan de 'Holtblokken'. Na realisatie van de eerste portiekstrang heeft SlimRenoveren in opdracht van Coen Hagedoorn een tussentijdse evaluatie van de uitvoering en samenwerking uit gevoerd. De oogst van de evaluatie werd ingezet om de uitvoering van de overige blokken te optimaliseren. Tijdens de voorbereidingen van de evaluatiesessie werden de coronabeperkingen van kracht. Door inzet van een interactieve videovergadering met een digitaal whiteboard kon de evaluatie op afstand toch doorgaan. Daarbij is ondanks de fysieke afstand tussen de deelnemers evengoed maximaal resultaat bereikt.

Projectevaluatie voor Rochdale en ketenpartners

De Amsterdamse corporatie Rochdale heeft in 2016 Van Wijnen, Logchies en Weijman geselecteerd om het seriematig energetisch opwaarderen van complexen te verbeteren en te versnellen. SlimRenoveren heeft dit proces met Rochdale en de ketenpartners geëvalueerd in een inspirerende evaluatiemiddag. Naast terugkijken op het proces tot nu toe, is vooruit gekeken naar verdere optimalisatie van het samenwerkproces. Een aantal concrete verbeterpunten worden in 2018 uitgewerkt.

Als vervolg hierop is voor Rochdale ook een evaluatiemiddag georganiseerd voor een grootschalig renovatietraject door Coen Hagedoorn Bouwgroep in de Zaanse wijk Poelenburg. 

BIK Challenge: Innoveren in Noord-Holland

Om corporaties en aanbieders te stimuleren stappen te nemen in energiebesparing, organiseerde de Kamer van Koophandel in Noord-Holland de BIK Challenge. In deze pressurecooker van vijf maanden hebben vijf corporaties met een project van minimaal drie labelstappen tien consortia uit de regio uitgedaagd. SlimRenoveren heeft een TCO-rekenmodel voor het doorrekenen van de businesscases opgesteld. Daarnaast was Sean procesbegeleider voor twee consortia, waarbij hij hielp om het beste aanbod te formuleren en de procesgang tussen de consortia en de corporaties soepel te laten verlopen. 

Lees meer...

Zeeuwland zoekt onderhoudspartners

Planmatig onderhoud in combinatie met energiebesparende maatregelen uitvoeren in een efficiënt proces voor een scherpe prijs: dat was de doelstelling van Zeeuwland voor hun energiebesparingsprojecten voor de komende jaren. In nauwe samenwerking met onze partner FM Consultants uit Oss begeleidde SlimRenoveren het uitvraagproces om tot selectie van drie vaste partners voor deze opgave te komen.

Ontwikkeling EnergiekRenoveren voor Zwaluwebouw

De innovatieve uitvraag van een corporatie vormde voor Zwaluwebouw de aanleiding om een renovatieconcept te gaan ontwikkelen. Door de jarenlange ervaring met onderhoud en renovatie en een goede samenwerking met architectenbureau Quadrant architecten waren de basisingrediënten voor het concept al aanwezig. Ondersteund door een team van verschillende bouwprofessionals heeft SlimRenoveren de conceptontwikkeling begeleid. Het concept 'EnergiekRenoveren' biedt drie varianten voor het verbeteren van de naoorlogse doorzonwoning. Er is een basisvariant ontwikkeld die toegepast kan worden bij versnipperd bezit. De twee ambitieuzere varianten gaan uit van een complete schilrenovatie met geprefabriceerde geveldelen.

Ontwikkeling ENDIS Portiekflatrenovatie

In samenwerking met een multidisciplinair team heeft SlimRenoveren een revitalisatieconcept uitgewerkt voor naoorlogse portieketagewoningen. Onder de naam ENDIS (Energieneutraal en Duurzaam in Staal) is een strategie ontwikkeld waarmee verouderde portieketagewoningen duurzaam kunnen worden verbeterd en er één of meerdere verdiepingen kunnen worden toegevoegd. Energieneutraal was de ambitie, dus de lat lag hoog. Door slimme combinaties en goede samenwerking heeft het team deze ambitie waar kunnen maken.

Het concept ENDIS Portiekflatrenovatie is bij 'De Voorsprong 2012' uitgeroepen tot winnaar in de categorie 'renovatie'.