SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

BIK Challenge: Innoveren in Noord-Holland

Om corporaties en aanbieders in Noord-Holland te stimuleren stappen te nemen in energiebesparing, organiseerde de Kamer van Koophandel in Noord-Holland de BIK Challenge. In deze pressurecooker van vijf maanden hebben vijf corporaties een uitdagend project voor tien consortia uit de regio geformuleerd. Per vraag zijn twee consortia aan de slag gegaan om een onderscheidend antwoord te formuleren, waarbij minimaal drie labelstappen gemaakt worden.

Vanuit SlimRenoveren was Sean procesbegeleider voor twee consortia in de BIK Challenge. Vanuit die rol hielp Sean de consortia om het beste aanbod te formuleren en de procesgang tussen de consortia en de corporaties soepel te laten verlopen. Daarnaast heeft SlimRenoveren een TCO-rekenmodel voor het doorrekenen van de businesscases opgesteld.

Lees meer...

Zeeuwland zoekt onderhoudspartners

Planmatig onderhoud in combinatie met energiebesparende maatregelen uitvoeren in een efficiënt proces voor een scherpe prijs: dat was de doelstelling van Zeeuwland voor hun energiebesparingsprojecten voor de komende jaren. In nauwe samenwerking met onze partner FM Consultants uit Oss begeleidde SlimRenoveren het uitvraagproces om tot selectie van drie vaste partners voor deze opgave te komen.

Ontwikkeling EnergiekRenoveren voor Zwaluwebouw

De innovatieve uitvraag van een corporatie vormde voor Zwaluwebouw de aanleiding om een renovatieconcept te gaan ontwikkelen. Door de jarenlange ervaring met onderhoud en renovatie en een goede samenwerking met architectenbureau Quadrant architecten waren de basisingrediënten voor het concept al aanwezig. Ondersteund door een team van verschillende bouwprofessionals heeft SlimRenoveren de conceptontwikkeling begeleid. Het concept 'EnergiekRenoveren' biedt drie varianten voor het verbeteren van de naoorlogse doorzonwoning. Er is een basisvariant ontwikkeld die toegepast kan worden bij versnipperd bezit. De twee ambitieuzere varianten gaan uit van een complete schilrenovatie met geprefabriceerde geveldelen.

Ontwikkeling ENDIS Portiekflatrenovatie

In samenwerking met een multidisciplinair team heeft SlimRenoveren een revitalisatieconcept uitgewerkt voor naoorlogse portieketagewoningen. Onder de naam ENDIS (Energieneutraal en Duurzaam in Staal) is een strategie ontwikkeld waarmee verouderde portieketagewoningen duurzaam kunnen worden verbeterd en er één of meerdere verdiepingen kunnen worden toegevoegd. Energieneutraal was de ambitie, dus de lat lag hoog. Door slimme combinaties en goede samenwerking heeft het team deze ambitie waar kunnen maken.

Het concept ENDIS Portiekflatrenovatie is bij 'De Voorsprong 2012' uitgeroepen tot winnaar in de categorie 'renovatie'.