SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

Projecten op de kaart

 

 

 

 

 

 

Open kaart in Google Maps

20 - 9 - 2019

Ontwikkeling Dakenstroom met Casade

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland CO2-neutraal zijn. Wooncorporatie Casade heeft een ambitieus duurzaamheidsbeleid ontwikkeld om deze transitie volgens logische stappen aan te pakken. Via verschillende programma’s maakt zij de komende jaren flinke stappen in het verduurzamen van de woningvoorraad in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. In intensief traject van cocreatie hebben Casade, SlimRenoveren, Fier Dakcontrol en Innax een integrale dakaanpak ontwikkeld die toekomstbestendige daken voor rijwoningen combineert met maximale opwekking van duurzame energie.

Lees meer...

Nijhuis: To NoM or not to NoM?

Nul op de Meter vraagt om een nieuwe benadering. Om goed van start te gaan met een project in Eemnes, begeleidt SlimRenoveren Nijhuis met het verkennen en voorbereiden van dit renovatieproject. Onderdeel van deze verkenning was het 'To NoM or not to NoM' middagprogramma waarin Nul op de Meter en de EPV-wetgeving uitgebreid werden behandeld en de geleerde lessen rondom Nul op de Meter werden verzameld.

afbeelding 218

Nul op de Meter in Mijnsheerenland?

De Hoeksche Waard wil in 2040 geheel energieneutraal zijn. HW Wonen is daarom in 2017 gestart met het verkennen van de kansen voor Nul op de Meter in de bestaande woningvoorraad. SlimRenoveren begeleidt HW Wonen bij de planvorming en bewonerscommunicatie in het eerste Nul op de Meter renovatieproject in Mijnsheerenland. Een interessante case, omdat er sprake is van gemengd bezit, waarbij HW Wonen in het verleden woningen heeft verkocht. In 2018 moet duidelijk worden of de Nul op de Meter standaard in deze situatie haalbaar is.

afbeelding 221

EPV-beleid en NoM businesscase voor Casade

Corporatie Casade uit Waalwijk heeft diverse Nul op de Meter projecten in voorbereiding, zowel in renovatie als nieuwbouw. Omdat Casade daarbij ook sterk kijkt naar de woonlastenontwikkeling voor de bewoners, heeft SlimRenoveren voor diverse scenario's businesscaseberekeningen uitgevoerd. Deze doorrekeningen dienden ter onderbouwing van beleidskeuzes om tot een gedegen en toekomstbestendig EPV-beleid te komen bij renovatie en nieuwbouw.

EPV Masterclasses voor Habitask

Met de komst van de EPV-wetgeving ontstaan er nieuwe kansen voor corporaties. Nieuwe wetgeving gaat echter vaak samen met onzekerheid en onbekendheid. Daarom ontwikkelde SlimRenoveren voor Habitask in samenwerking met een jurist een masterclass over de EPV wetgeving en Nul op de Meter. Deze masterclass is inmiddels diverse keren georganiseerd en ook in-company beschikbaar.

Verkennen Nul op de Meter

WDW Ontwikkelende Beheer ontwikkelt vastgoedoplossingen voor corporaties en andere partijen in haar werkgebied. Om de kansen voor Nul op de Meter voor WDW Ontwikkelend Beheer en haar klanten te verkennen, heeft SlimRenoveren voor drie corporatiecases de kansen voor het realiseren van Nul op de Meter in bestaande bouw verkend en ondersteund met een verkennende doorrekening van de achterliggende businesscase.

afbeelding 200

Vernieuwend uitvragen voor Antares

In Meijel zijn 35 woningen van Antares toe aan een opknapbeurt en een labelsprong naar label A. Het projectteam had daarbij de wens om de uitvraag op basis van regisserend opdrachtgeverschap en functioneel specificeren vorm te geven. SlimRenoveren coachte het team om tot een zo optimaal mogelijke uitvraag voor de ingreep te komen. Een open vraagspecificatie en een rechtvaardig en helder selectieproces vormden daarbij de basis. Het resultaat: de hele uitvraag werd samengebracht tot twee A3'tjes. Op basis daarvan zijn drie marktpartijen aan de slag gegaan om een plan te maken op VO-niveau. In maar 2017 is er een winnende aanbieder gekozen, waarna het project in de tweede helft van 2017 in uitvoering is gebracht.

Lees meer...

afbeelding 201

Masterclass Nul op de Meter in de praktijk

Onderhoudsbedrijf Knaapen Groep uit Son en Breugel ontwikkelt een aantal Nul op de Meter renovatieprojecten. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Nul op de Meter lessen die tot nu toe zijn geleerd in de verschillende projecten, verzorgden wij samen met De Loods een middagvullende masterclass over Nul op de Meter in de praktijk. Tijdens deze interactieve middag was er volop aandacht voor belangrijke aspecten van Nul op de Meter  zoals de businesscase, bewonerscommunicatie, uitvoeringsaspecten en contractvorming.

Bewonerscommunicatie en EPV voorstel voor een NoM Pilot

Woonvisie uit Ridderkerk wil ervaring opdoen met Nul op de Meter en organiseert daarom een pilotproject voor een rij van drie woningen in Ridderkerk. Ter voorbereiding op de ingreep heeft SlimRenoveren de eettafelgesprekken met de huishoudens begeleid en de energielasten van de bewoners onderzocht om te kunnen komen een passend EPV bedrag.

NoM businesscase voor corporaties

Hoe ziet de Nul op de Meter businesscase eruit voor een specifiek complex? Die vraag heeft SlimRenoveren reeds voor vele corporaties beantwoord. Onder andere voor Woonburg, Vestia, Vecht en Omstreken, De Goede Woning Zoetermeer, Woonvisie, Casade en de Veenendaalse Woningstichting hebben we de Nul op de Meter businesscase voor verschillende concrete projecten in beeld gebracht. Om inzicht te bieden in de mogelijkheden en onmogelijkheden, is iedere doorrekening voorzien van een heldere notitie met conclusies en aanbevelingen.

afbeelding 179

Duurzaam wonen bij Groen Wonen Vlist

Groen Wonen Vlist verhuurt woningen in het social segment in Haastrecht, Stolwijk en Vlist en werkt aan een nieuw duurzaamheidsbeleid, onder andere voor energetische maatregelen. Om de bewoners bij de beleidsvorming te betrekken en de peilen hoe men staat tegenover maatregelen, heeft SlimRenoveren twee bewonersavonden verzorgt over het thema duurzaamheid. Met dertig tot zestig bezoekers per avond was de opkomst groot, een teken dat het onderwerp leeft bij de huurders. Na afloop van de bewonersavonden gaat Groen Wonen Vlist in samenwerking met de huurders het duurzaamheidsbeleid uitwerken.

afbeelding 31

Ontwikkeling BUM: van douchecel naar badkamer in twee dagen

Wat ooit begon als een schetsje op ons bureau, evolueerde in drie jaar tijd tot een volwaardig totaalconcept voor badkamerrenovaties bij naoorlogse doorzonwoningen. Op de beurs Renovatie & Transformatie introduceerden Kloeckner Metals ODS Nederland en Holland Staal de Badkameruitbuikmodule, kortweg BUM. SlimRenoveren heeft vanaf 2012 deze twee bedrijven geholpen bij de ontwikkeling, van marktverkenning tot realisatie en marktintroductie.

Lees meer...

NoM contractvorming en bewonersinformatie voor nieuwbouw

In Reeuwijk verrijzen zes Nul op de Meter nieuwbouwwoningen. Woningbouwvereniging Reeuwijk vroeg SlimRenoveren hen bij te staan bij de contractvorming met de NoM prestatiegarantie, het inrichten van de huurcontracten en het opstellen van de informatiebrochure voor de nieuwe bewoners.

Functioneel specificeren voor Mosa

Tegelfabrikant Koninklijke Mosa heeft een sterk marktaandeel in de Nederlandse volkshuisvesting. De opkomst van functioneel specificeren bij de Nederlandse corporaties was voor de tegelfabrikant een reden om na te gaan hoe zij treffend op deze trend kunnen inspelen. SlimRenoveren schreef voor Mosa een verkenning over dit onderwerp, waarin verschillende vormen en niveaus van functioneel specificeren werden belicht en de kansen voor Mosa hierbij werden verkend.

Mosa heeft, mede met onze input, over dit onderwerp een whitepaper geschreven.

Download de whitepaper vanaf de website van Mosa

afbeelding 34

BIK Challenge: Innoveren in Noord-Holland

Om corporaties en aanbieders in Noord-Holland te stimuleren stappen te nemen in energiebesparing, organiseerde de Kamer van Koophandel in Noord-Holland de BIK Challenge. In deze pressurecooker van vijf maanden hebben vijf corporaties een uitdagend project voor tien consortia uit de regio geformuleerd. Per vraag zijn twee consortia aan de slag gegaan om een onderscheidend antwoord te formuleren, waarbij minimaal drie labelstappen gemaakt worden.

Vanuit SlimRenoveren was Sean procesbegeleider voor twee consortia in de BIK Challenge. Vanuit die rol hielp Sean de consortia om het beste aanbod te formuleren en de procesgang tussen de consortia en de corporaties soepel te laten verlopen. Daarnaast heeft SlimRenoveren een TCO-rekenmodel voor het doorrekenen van de businesscases opgesteld.

Lees meer...

afbeelding 69

Nul op de Meter voor SSW

Is het mogelijk om in vergelijking met een label-A-renovatie budgetneutraal Nul op de Meter te realiseren? Dat is de vraag die aan SlimRenoveren werd gesteld door SSW in de Bilt toen zij startten met de ontwikkeling van renovatieplannen voor twee hoogbouwcomplexen. Binnen het project 'Kennispartner' van SBRCURnet onderzocht SlimRenoveren samen met een aantal specialisten de haalbaarheid en werden wij vervolgens ingeschakeld als procesbegeleider voor de planvorming, partnerselectie en bewonerscommunicatie. 

Lees meer...

Zeeuwland zoekt onderhoudspartners

Planmatig onderhoud in combinatie met energiebesparende maatregelen uitvoeren in een efficiënt proces voor een scherpe prijs: dat was de doelstelling van Zeeuwland voor hun energiebesparingsprojecten voor de komende jaren. In nauwe samenwerking met onze partner FM Consultants uit Oss begeleidde SlimRenoveren het uitvraagproces om tot selectie van drie vaste partners voor deze opgave te komen.

Xella en de renovatiemarkt

Hoe kan toeleverancier Xella zich beter richten op de renovatiemarkt? Deze vraag was de aanleiding voor een uitgebreide marktverkenning voor Xella Nederland. In samenwerking met een team binnen Xella, hebben we de trends en ontwikkelingen in de renovatiemarkt en specifiek de corporatiemarkt in beeld gebracht. Daarbij zijn we nagegaan in hoeverre het bestaande productaanbod past binnen de ontwikkelingen van de komende jaren en hebben we acht innovaties voorgesteld die Xella specifiek voor de renovatiemarkt kan inzetten.

afbeelding 77

NoM voor de Bloemenbuurt in Sommelsdijk

Corporatie FidesWonen uit Middelharnis is lid geworden van de vereniging Stroomversnelling en heeft een eerste Nul op de Meter project in de Bloemenbuurt in Sommelsdijk in voorbereiding. Als expertpartner van Stroomversnelling heeft SlimRenoveren FidesWonen begeleid bij de planvorming, partnerselectie en bewonerscommunicatie. Samen met het team van FidesWonen en ondersteuning van Stroomversnelling brachten we de opgave in kaart, hebben we een selectieprocedure opgezet, de afnameovereenkomst als contractvorm verkend en de bewoners voorbereid op de aankomende Nul op de Meter renovatie. FidesWonen heeft gekozen voor het Nul op de Meter concept van Hazenberg / TBI, eveneens lid van Stroomversnelling.

afbeelding 78

Bewoners in NoM innovatie voor Stroomversnelling

Het realiseren van Nul op de Meter is een complexe opgave voor corporaties en aanbieders. Voor bewoners biedt het mooie kansen, maar tegelijkertijd geldt heel terecht: 'eerst zien, dan geloven!' De EPV, prestatiegaranties, nieuwe installaties en warme jas om de woning vragen om een zorgvuldige voorbereiding van het project met de bewoners. Op basis van alle ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan, heeft SlimRenoveren voor en in samenwerking met Stroomversnelling het traject 'Bewoners in NoM innovatie' opgezet. In dit traject worden werksessies, relevante documentatie, een stappenplan en op maat gemaakte presentaties gecombineerd tot een complete werkset voor bewonerscommunicatie en -participatie bij Nul op de Meter projecten.

Versnipperd bezit naar NoM in Westvoorne

Net zoals veel corporaties heeft Woonbedrijf Westvoorne versnipperd bezit. Als lid van Stroomversnelling is de ambitie geformuleerd om een deel van dat bezit naar Nul op de Meter te transformeren. Als expertpartner van Stroomversnelling begeleidt SlimRenoveren het woonbedrijf bij het benaderen en enthousiasmeren van de bewoners.

Een TCO rekenmodel voor Ibis Power

Het Eindhovense bedrijf Ibis Power heeft een product ontwikkeld dat energie-opwekking door wind en zon combineert voor toepassing op hoogbouw. Om de businesscase van deze innovatie voor corporaties in beeld te brengen, heeft SlimRenoveren een rekenmodel ontwikkeld waarin de investering, onderhoudskosten en besparing op energiekosten in beeld worden gebracht. Corporaties kunnen hiermee bepalen of toepassing van deze innovatie financieel gezien interessant is.

afbeelding 124

Groot onderhoud Colijnstraat e.o. in Breda

WonenBreburg in Breda startte eind 2012 met de planvorming voor groot onderhoud en energiebesparende maatregelen aan 78 woningen in de Bredase wijk Heuvel. Een quickscan van het complex en de mogelijkheden voor onderhoud en verbetering van SlimRenoveren legde de basis voor de planvorming en een innovatief selectieproces. De corporatie plaatste een opvallende advertentie in de Cobouw en startte daarmee de zoektocht naar de meest geschikte samenwerkingspartner.

Lees meer...

afbeelding 125

Herstructurering Nieuwe Klif te Urk

Een complex van 37 grondgebonden ouderenwoningen op Urk was in zodanige staat dat sloop noodzakelijk bleek. In nauwe samenwerking met onze samenwerkingspartner FM Consultants heeft SlimRenoveren Christelijke Woonstichting Patrimonium geholpen met het opstellen van de startnotitie voor herstructurering van het complex en het opzetten een vernieuwend uitvraagproces op basis van functioneel specificeren. Inmiddels zijn de oude woningen gesloopt en worden 37 levensloopbestendige nieuwe woningen gerealiseerd.

Marktverkenning voor Caspar de Haan

Caspar de Haan is een schilders- en onderhoudsbedrijf met een historie die teruggaat tot 1749. De lange historie wil echter niet zeggen dat het bedrijf niet met zijn tijd mee gaat. Omdat de wereld van renovatie en onderhoud in rap tempo verandert, hebben wij voor Caspar de Haan een marktverkenning opgesteld en zijn we samen met een team van medewerkers op zoek gegaan naar nieuwe product-markt-combinaties in een intensieve pressurecooker sessie.

Bewonersavonden voor Woonveste

Corporatie Woonveste uit Drunen had de doelstelling om in vijf jaar 800 woningen energiezuiniger te maken. Om deze doelstelling te behalen, was het van belang dat de bewoners van de te verbeteren complexen positief stonden tegenover deze verbetering en dat zij in een vroeg stadium in het voorbereidingsproces betrokken werden. Bij de start van ieder project heeft SlimRenoveren de invulling van een interactieve bewonersavond verzorgd om de bewoners te informeren en inspireren.

afbeelding 132

Ontwikkeling EnergiekRenoveren voor Zwaluwebouw

De innovatieve uitvraag van een corporatie vormde voor Zwaluwebouw de aanleiding om een renovatieconcept te gaan ontwikkelen. Door de jarenlange ervaring met onderhoud en renovatie en een goede samenwerking met architectenbureau Quadrant architecten waren de basisingrediënten voor het concept al aanwezig. Ondersteund door een team van verschillende bouwprofessionals heeft SlimRenoveren de conceptontwikkeling begeleid. Het concept 'EnergiekRenoveren' biedt drie varianten voor het verbeteren van de naoorlogse doorzonwoning. Er is een basisvariant ontwikkeld die toegepast kan worden bij versnipperd bezit. De twee ambitieuzere varianten gaan uit van een complete schilrenovatie met geprefabriceerde geveldelen.

afbeelding 131

Ontwikkeling ENDIS Portiekflatrenovatie

In samenwerking met een multidisciplinair team heeft SlimRenoveren een revitalisatieconcept uitgewerkt voor naoorlogse portieketagewoningen. Onder de naam ENDIS (Energieneutraal en Duurzaam in Staal) is een strategie ontwikkeld waarmee verouderde portieketagewoningen duurzaam kunnen worden verbeterd en er één of meerdere verdiepingen kunnen worden toegevoegd. Energieneutraal was de ambitie, dus de lat lag hoog. Door slimme combinaties en goede samenwerking heeft het team deze ambitie waar kunnen maken.

Het concept ENDIS Portiekflatrenovatie is bij 'De Voorsprong 2012' uitgeroepen tot winnaar in de categorie 'renovatie'.

Energiecoach in de Bloemenbuurt

Voor een grootschalige renovatie van corporatie Area in de Veghelse Bloemenbuurt is Doris als Energiecoach ingezet. Als Energiecoach heeft zij de buurtbewoners geholpen bij het verkrijgen van inzicht in hun energieverbruik met behulp van een 'Wattcher': een apparaatje dat op eenvoudige wijze het elektraverbruik laat zien. Daarnaast heeft de Energiecoach de bewoners voorgelicht over de geplande energiebesparende maatregelen en de renovatieplannen.

Naar 70% draagvlak in Ridderkerk

Woonvisie was voornemens energiebesparende maatregelen uit te voeren bij 78 woningen in Ridderkerk. Hoewel er een goed aanbod voor de huurders lag, leidde dit toch tot protesten onder de bewoners. Meer dan de helft van de bewoners ging niet akkoord met het voorstel, waarmee de vereiste 70% instemming niet werd gehaald. In opdracht van Zwaluwebouw hebben we een bewonersavond georganiseerd waarin we naar de bezwaren hebben geluisterd en een dialoog hebben gevoerd met de bewoners. Vervolgens hebben we geassisteerd bij de warme opnamen. Het resultaat: meer dan 80% instemming.

afbeelding 142

Initiatief Homemates

Samen met enkele andere professionals in de renovatiesector heeft SlimRenoveren met Prof. Dr. Ir. Anke van Hal het kennisplatform 'Homemates' opgezet. Homemates is in het leven geroepen om het werken vanuit bewonersperspectief bij renovatieprojecten onder de aandacht te brengen. Het platform bestaat uit verschillende professionals met ervaring met renoveren en bewonerscommunicatie. Homemates biedt masterclasses, cursussen en praktijkvoorbeelden waar iedere professional die te maken krijgt met bewoners inspiratie uit kan halen.

Lees meer op de website van Homemates

afbeelding 143

Kennispaper corporatiemarkt en quickscan voor WTH

Het Dordrechtse WTH is een leverancier van vloer- en wandverwarmingssystemen. Om beter in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de corporatiesector en met name groot onderhouds- en renovatieprojecten, hebben wij een uitgebreide kennispaper over dit onderwerp opgesteld. Naast deze kennispaper heeft SlimRenoveren een quickscan uitgevoerd van de marktpositie van WTH en de kansen voor de renovatiemarkt bij corporaties.

Daag ons ook eens uit!

De selectie van projecten op deze pagina laat onze veelzijdigheid treffend zien. In vrijwel alle voorbeelden zijn onze opdrachtgevers met iets nieuws gestart en heeft SlimRenoveren hen begeleid bij deze belangrijke stap voorwaarts. In die rol voelen wij ons als een vis in het water.

Wilt u de zaken ook eens anders aanpakken? Wij gaan de uitdaging graag aan om u hierin te begeleiden. Neem contact met ons op en leg uw uitdaging aan ons voor!