SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

Xella en de renovatiemarkt

Hoe kan toeleverancier Xella zich beter richten op de renovatiemarkt? Deze vraag was de aanleiding voor een uitgebreide marktverkenning voor Xella Nederland. In samenwerking met een team binnen Xella, hebben we de trends en ontwikkelingen in de renovatiemarkt en specifiek de corporatiemarkt in beeld gebracht. Daarbij zijn we nagegaan in hoeverre het bestaande productaanbod past binnen de ontwikkelingen van de komende jaren en hebben we acht innovaties voorgesteld die Xella specifiek voor de renovatiemarkt kan inzetten.