SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

BIK Challenge: Innoveren in Noord-Holland

Om corporaties en aanbieders in Noord-Holland te stimuleren stappen te nemen in energiebesparing, organiseerde de Kamer van Koophandel in Noord-Holland de BIK Challenge. In deze pressurecooker van vijf maanden hebben vijf corporaties een uitdagend project voor tien consortia uit de regio geformuleerd. Per vraag zijn twee consortia aan de slag gegaan om een onderscheidend antwoord te formuleren, waarbij minimaal drie labelstappen gemaakt worden.

Vanuit SlimRenoveren was Sean procesbegeleider voor twee consortia in de BIK Challenge. Vanuit die rol hielp Sean de consortia om het beste aanbod te formuleren en de procesgang tussen de consortia en de corporaties soepel te laten verlopen. Daarnaast heeft SlimRenoveren een TCO-rekenmodel voor het doorrekenen van de businesscases opgesteld.

Lees meer...