SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

Herstructurering Nieuwe Klif te Urk

Een complex van 37 grondgebonden ouderenwoningen op Urk was in zodanige staat dat sloop noodzakelijk bleek. In nauwe samenwerking met onze samenwerkingspartner FM Consultants heeft SlimRenoveren Christelijke Woonstichting Patrimonium geholpen met het opstellen van de startnotitie voor herstructurering van het complex en het opzetten een vernieuwend uitvraagproces op basis van functioneel specificeren. Inmiddels zijn de oude woningen gesloopt en worden 37 levensloopbestendige nieuwe woningen gerealiseerd.