SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

19 - 9 - 2019

Daken klaar voor de toekomst in een opschaalbaar programma

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland CO2-neutraal zijn. Woningcorporatie Casade heeft een ambitieus duurzaamheidsbeleid ontwikkeld om deze transitie volgens logische stappen aan te pakken. Via verschillende programma’s maakt zij de komende jaren flinke stappen in het verduurzamen van de woningvoorraad in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Het programma Dakenstroom richt zich op het toekomstbestendig maken van hellende daken in een doorlopend proces van dakrenovaties. De daken veranderen daarbij van passief naar actief. Dit door maximaal in te zetten op isolatie, minimalisatie van toekomstig onderhoud en collectieve opwekking van duurzame energie. Waar mogelijk in combinatie met groene daken voor meer biodiversiteit, waterbuffering en vergroening van versteende wijken.

SlimRenoveren is vanaf begin 2018 betrokken bij de ontwikkeling en uitrol van het programma Dakenstroom. Wat begon als een goed idee, is in een nauwe samenwerking tussen Casade, Fier Dakcontrol, Innax en SlimRenoveren uitgewerkt tot een totaalaanpak die goed opschaalbaar is. Daarbij is echt sprake geweest van cocreatie: door inzet van de eigen kennis, ervaring en inzichten van de betrokkken partijen is de aanpak versterkt en uitgekristalliseerd tot een toekomstbestendige aanpak die in de vorm van een programma in de komende jaren binnen de woningportefeuille van Casade wordt uitgerold. Binnen het programma wordt ingezet op maximale benutting van de nieuwe dakvlakken voor duurzame opwekking. Huurders van Casade kunnen lid worden van de zonnecoöperatie Dakenstroom en zo meedelen in het voordeel van de zonnepanelen, ook wanneer zij zelf geen panelen op hun dak hebben liggen.

SlimRenoveren begeleidde binnen dit traject ook het selectietraject om tot geschikte aanbieders van dakoplossingen te komen. Daarin stonden een open vraag en het ontwikkelen van een duidelijke propositie op basis van samenwerking en cocreatie centraal. Uit deze selectie zijn Weijerseikhout uit Groesbeek en Coen Hagedoorn Brabant als de winnende aanbieders naar vorgen gekomen. Samen met hen is het uitvoeringsprogramma verder voorbereid en inmiddels zijn de 185 daken uit Dakenstroom fase I gerealiseerd. Op deze daken zijn 4.235 zonnepanelen gelegd en in de randafwerkingen zijn 891 nestvoorzieningen voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen opgenomen. Erik Heijnen van Comzone Architect en Mark Tausch van Tausch Projects ondersteunen Dakenstroom met architectonisch advies en installatieadvies. Inmidddels is gestart met de realisatie van 370 daken in Dakenstroom fase II en de uitvoering daarvan loopt door tot in 2022. SlimRenoveren voert samen met Fier Dakcontrol het projectmanagement uit, alsmede de verificatie van ontwerp en uitvoering en het proces van continu verbeteren.

Lees meer op de website van Dakenstroom en de artikelen 'Alles in één dak' en 'Daken op st(r)oom' over Dakenstroom in Renda .

Terug naar projecten

afbeelding 262afbeelding 267afbeelding 260afbeelding 268afbeelding 269afbeelding 251