SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

19 - 9 - 2019

Daken klaar voor de toekomst in een opschaalbaar programma

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland CO2-neutraal zijn. Wooncorporatie Casade heeft een ambitieus duurzaamheidsbeleid ontwikkeld om deze transitie volgens logische stappen aan te pakken. Via verschillende programma’s maakt zij de komende jaren flinke stappen in het verduurzamen van de woningvoorraad in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Het programma Dakenstroom richt zich op het toekomstbestendig maken van hellende daken en start binnenkort. De daken veranderen daarbij van passief naar actief. Dit door maximaal in te zetten op isolatie, minimalisatie van toekomstig onderhoud en collectieve opwekking van duurzame energie. Waar mogelijk in combinatie met zogeheten ‘groene’ daken.

SlimRenoveren is vanaf begin 2018 betrokken bij de ontwikkeling en uitrol van het programma Dakenstroom. Wat begon als een goed idee, is in een nauwe samenwerking tussen Casade, Fier Dakcontrol, Innax en SlimRenoveren uitgewerkt tot een totaalaanpak die goed opschaalbaar is. Daarbij is echt sprake geweest van cocreatie: door inzet van de eigen kennis, ervaring en inzichten van de betrokkken partijen is de aanpak versterkt en uitgekristalliseerd tot een toekomstbestendige aanpak die in de vorm van een programma in de komende jaren binnen de woningportefeuille van Casade wordt uitgerold. 

SlimRenoveren begeleidde binnen dit traject ook het selectietraject om tot geschikte aanbieders van dakoplossingen te komen. Daarin stonden een open vraag en het ontwikkelen van een duidelijke propositie op basis van samenwerking en cocreatie centraal. Uit deze selectie zijn Weijerseikhout uit Groesbeek en Coen Hagedoorn Brabocon als de winnende aanbieders naar vorgen gekomen. ZIj gaan binnenkort aan de slag om de eerste daken van Dakenstroom te realiseren.

Lees meer op de website van Dakenstroom

Terug naar projecten

afbeelding 249afbeelding 251