SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

Nul op de Meter

De energierekening van de bewoner inruilen voor een renovatie naar een woning zonder energienota, dat is een hele opgave. In 2013 tekenden zes woningcorporaties, vier grote bouwers en de overheid een 'Green Deal' voor het renoveren van maar liefst 111.000 sociale huurwoningen naar Nul op de Meter. De ambities hebben geleid tot een nieuwe renovatiestandaard die door een vereniging van corporaties, bouwbedrijven, toeleveranciers, gemeenten, netbeheerders en kennisinstellingen over Nederland wordt uitgerold.

De energierekening van de bewoner inruilen voor een renovatie naar een woning zonder energienota, dat is een hele opgave.

Als renovatie-experts zijn we nauw betrokken bij deze Vereniging Stroomversnelling. We werken onder andere aan de matching van vraag en aanbod, het opzetten van bewonersparticipatie en het opstellen van de Nul op de Meter businesscases van concrete complexen.

Lees meer over Nul op de Meter

Regisserend opdrachtgeverschap en vernieuwend uitvragen

Hoe haal je het beste uit een renovatie- of onderhoudsproject? En hoe vind je de meest geschikte partner voor de uitvoering? Een succesvol renovatie- of onderhoudsproject vraagt om een goede samenwerking en dialoog tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De kwaliteit van de vraag bepaalt immers de kwaliteit van het antwoord uit de markt. Een focus op uitsluitend de laagste prijs is wat ons betreft bij renovatie en groot onderhoud niet de beste keuze. De laagste prijs zegt immers niets over ervaring, communicatiekwaliteiten en innovatievermogen van een aanbieder. Daarom begeleiden wij corporaties bij het voorbereiden en uitvoeren van hun selectieproces op basis van regisserend opdrachtgeverschap. 

De kwaliteit van de vraag bepaalt de kwaliteit van het antwoord. 

Samen met het corporatieteam verkennen we de vraag en het ambitieniveau en formuleren we een vraagspecificatie. In nauw overleg stellen we vervolgens een passend selectieproces samen, waarbij goed opdrachtgeverschap en de dialoog met de aanbieders centraal staan. Zo zorgen we ervoor dat er voor ieder vraagstuk een passende uitvoeringspartner wordt gevonden waarmee het prettig samenwerken is!

 

Marktverkenning en productontwikkeling

De renovatiemarkt is volop in ontwikkeling. Nul op de Meter, regisserend opdrachtgeverschap, ketensamenwerking en vraaggestuurd onderhoud zijn zaken waar u als aanbieder niet meer omheen kunt. Waar liggen kansen voor bouwbedrijven, onderhoudsbedrijven en toeleveranciers? En hoe zorgt u dat u de steeds hogere verwachtingen van corporaties kunt blijven overtreffen? Wij brengen het in kaart in een inzichtelijke marktverkenning en begeleiden de ontwikkeling van nieuwe concepten, producten en processen. Hiervoor hebben we het SlimInnoveren stappenplan ontwikkeld. Hiermee verkent u stap voor stap de route naar een onderscheidende marktpositie in de renovatiemarkt.

Onze begeleiding is hands-on en gericht op concrete resultaten.

Onze begeleiding is hands-on en gericht op concrete resultaten. Geen lijvige rapporten die in een bureaulade verdwijnen, maar concrete en creatieve voorstellen waarmee u morgen aan de slag kunt. Vanuit onze externe positie brengen we uw bedrijf en marktpositie in kaart, ontwikkelen we nieuwe product-markt-combinaties en versterken we uw bestaande aanbod. Daarbij kijken we ook verder dan uw eigen organisatie en verkennen de mogelijkheden voor samenwerking met partners binnen en buiten de sector. Samen bereik je immers meer in een markt die steeds meer vraagt om integrale, panklare en opschaalbare oplossingen.

Het SlimInnoveren stappenplan

Bewonerscommunicatie en -participatie

Bewoners zijn belangrijke ervaringsdeskundigen in ieder renovatieproces. Voor het succes van het project is het van belang om de bewoners op het juiste moment en op passende wijze in het project te betrekken. Huurdersparticpatie vergroot de klanttevredenheid en wordt daarom steeds belangrijker bij renovatieprojecten. Medewerking van de huurder is daarnaast cruciaal voor een soepele uitvoering en het slagen van de renovatie. Als externe partij merken we dat we bewoners vanuit onze onafhankelijke positie vaak net wat gemakkelijker kunnen bereiken en betrekken bij de opgave.

We merken dat we bewoners als externe partij makkelijker kunnen betrekken.

We staan woningcorporaties en bouwers bij in het voorlichtings- en participatieproces. Bijvoorbeeld met een heldere presentatie in begrijpelijke taal waarin we vertellen waarom energiebesparende maatregelen nodig zijn en waarom dat ook in het belang van de bewoners is. Onze presentaties zijn interactief, zodat bewoners uitgebreid de kans krijgen hun eigen visie op de zaak te geven en hun eisen en wensen kenbaar te maken. Inmiddels hebben we ook veel ervaring opgedaan met Nul op de Meter en zijn we in staat om bewoners treffend te informeren en enthousiasme te kweken voor deze nieuwe renovatiestandaard.

Naast het verzorgen van de bewonersparticipatie in projecten, kunt u bij ons ook terecht voor coaching in bewonersparticipatie en het ontwikkelen van beleid hieromtrent.

Rekenen aan TCO en businesscases

Wat mag een ingreep kosten? Een belangrijke vraag voor corporaties en aanbieders in de renovatiemarkt. De vraag mag dan eenvoudig zijn, het antwoord is dat niet altijd. Met de SlimExploiteren rekentool bieden we inzicht in de businesscase en Total Cost of Ownership (TCO), van uw renovatiescenario. Zo brengen we in kaart wat een voorgenomen ingreep vanuit financieel perspectief zou mogen kosten en wat het rendement op de investering is. Daarbij worden de rekenmodellen zoals bedrijfswaarde en marktwaarde en de rekenresultaten in het perspectief van het project en de context geplaatst.

Wat mag een ingreep kosten? De vraag mag dan eenvoudig zijn, het antwoord is dat niet altijd. 

De SlimExploiteren rekentool is voorbereid op de nieuwe 'Energieprestatievergoeding' EPV en de Nul op de Meter businesscase. Corporaties en aanbieders die kennis willen maken met deze nieuwe renovatiestandaard, kunnen met behulp van de rekentool treffend de businesscase voor hun project of Nul op de Meter product doorrekenen om een gedegen inschatting te maken van de financiële haalbaarheid. Naast de businesscase en TCO voor de corporatie, brengt de tool ook direct het effect op de woonlasten van de huurder in beeld.

 

afbeelding 57

Projectvoorbeelden

Uitvraagcoaching voor bouw- en onderhoudsbedrijven:

In de afgelopen jaren hebben we diverse opdrachtgevers begeleid bij uitvraagcoaching, waaronder Zwaluwebouw, Caspar de Haan, Giesbers Groep, Van Wijnen, Hendriks Coppelmans en Hoedemakers. 

Uitvraagcoaching voor bouw- en onderhoudsbedrijven

Uitvragen op basis van functioneel specificeren en regisserend opdrachtgeverschap is niet alleen nieuw voor corporaties. Ook voor de aanbieders die gevraagd worden een antwoord te geven op de uitvraag, is het een compleet andere manier van werken. Wat wil een corporatie nu precies voor antwoord zien en waarom? Wat is de vraag achter de vraag? En wat heb je als aanbieder hiervoor te bieden? Hoe zet je het plan het beste op papier en presenteer je het treffend? Het zijn vragen waar veel bouwers mee worstelen wanneer er een uitvraag op de deurmat valt. Daarom helpen wij met uitvraagcoaching: het begeleiden van de aanbieders bij het formuleren van het antwoord op de uitvraag. Doordat we zowel voor corporaties als voor de aanbieders werken, kennen we het speelveld in de volle breedte. We zijn in staat om in de planvorming kritische vragen te stellen om zo het aanbod scherper en beter te krijgen.

Doordat we zowel voor corporaties als voor aanbieders werken, kennen we het speelveld in de volle breedte.

De specifieke vraag van de opdrachtgever en de kracht en ervaring van het bouwbedrijf en de ketenpartners staan in onze begeleiding centraal. Zo zorgen we ervoor dat het antwoord volledig, authentiek, oprecht en dus ook uitvoerbaar is. Wij zorgen er vervolgens voor dat de propositie goed leesbaar is en wordt voorzien van een duidelijke onderbouwing, zodat de opdrachtgever precies weet wat hem aangeboden wordt en waarom.

Ketensamenwerking

Is het een toverwoord, of kan ketensamenwerking ook echt tot succes leiden? De markt laat in de laatste decennia gelukkig zien dat het laatste waar is. Daar tegenover staat dat heel wat opdrachtgevers en opdrachtnemers trots melden dat ze aan ketensamenwerking doen, maar feitelijk nog traditioneel samenwerken. Vanuit onze ervaring midden in het speelveld tussen opdrachtgevers én aanbieders zien we hoe het beter kan. Niet door ingewikkelde contracten, maar door praktische afspraken, een constructief overleg en het vinden van een gemeenschappelijk belang.

 In hoogtijdagen realiseren opdrachtgevers dat écht samenwerken de enige manier is om hun projectdoelstellingen nog te behalen.

Vanuit onze praktijkervaring begeleiden we ketens bij het opstarten, uitvoeren, evalueren en verbeteren van hun ketensamenwerking. De ene keer in opdracht van de corporatie, dan weer vanuit de aanbodzijde. Om u alvast op weg te helpen met échte ketensamenwerking, hebben wij een handige kennispaper samengesteld.

Lees meer en download de kennispaper ketensamenwerking...