SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

18 - 6 - 2013

Groot onderhoud Colijnstraat e.o. in Breda

Dat traditioneel aanbesteden op laagste prijs vaak leidt tot vervelende discussies over meerkosten, overschrijding van de budgetten of tegenvallende kwaliteit, weten we allemaal. En toch werd de crisis maar al te vaak aangegrepen om juist de laagste bodemprijs uit de markt binnen te slepen. Gelukkig koos WonenBreburg voor een uitdagender pad. Een pad dat leidde naar de meest efficiënte besteding van het budget, tevreden huurders en naar een flinke levensduurverlenging van de woningen. De corporatie werd hierin begeleid door SlimRenoveren.

In 2012 startte WonenBreburg met de planvorming voor groot onderhoud aan 78 huurwoningen in de Colijnstraat, Troelstrastraat en De Savornin Lohmanstraat in de Bredase wijk Heuvel. Het beschikbare budget was krap, onderhoud was noodzakelijk en daarnaast was er de wens om energiebesparende maatregelen te treffen om het B-label te bereiken. Op basis van een wijkbezoek, wijkvisie en door WonenBreburg aangeleverde complexinformatie heeft SlimRenoveren een quickscan gemaakt van het complex en de toekomstmogelijkheden.

Drie speerpunten

Omdat in het complex eerder al woningen waren verkocht, werd al snel duidelijk dat meer dan de traditionele 25 jaar vooruitkijken noodzakelijk was om een goede visie neer te kunnen leggen. Het budget was echter beperkt, waardoor werd gekozen om verschillende verbeterstappen gedurende de exploitatie te plannen. Omdat de wijk Heuvel een hechte volksbuurt was met veel samenhang maar ook enkele maatschappelijk-culturele uitdagingen vond WonenBreburg het van belang om de bewonerstevredenheid te vergroten. Onze quickscan en de interactieve discussie met het projectteam die aan de hand daarvan werd gevoerd, leverde uiteindelijk drie speerpunten op voor het project: bewoners centraal stellen, maatregelen slim faseren in de tijd en een innovatieve procesaanpak op basis van regisserend opdrachtgeven.

Onze quickscan en de discussie met het projectteam daarover leverde drie speerpunten voor het project op.

Bewonersparticipatie

Om het eerste speerpunt in te vullen, heeft SlimRenoveren samen met het projectteam een intensief traject voor de bewoners ingericht. De planvormingsfase is gestart met een bewonersavond waarop sterke en zwakke punten van de woningen zijn geïnventariseerd, gevolgd door een bewonersenquête. Vervolgens is een klankbordgroep gevormd die in de voorbereidingsfase intensief heeft meegekeken en bovendien mede heeft bepaald welke aanbieder het project zou gaan uitvoeren. De grote betrokkenheid van de klankbordgroep heeft geleid tot voldoende draagvlak in de wijk en een plan dat paste bij de wensen van de bewoners.

De grote betrokkenheid van de klankbordgroep heeft geleid tot voldoende draagvlak in de wijk en een plan dat paste bij de wensen van de bewoners.

Planvorming door drie aanbieders

Om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te kunnen besteden, is gekozen om functioneel te specificeren in plaats van het voorschrijven van maatregelen in een bestek. Met een opvallende advertentie in de Cobouw startte WonenBreburg de zoektocht naar de aanbieder met de beste klik en het meest veelbelovende plan. Alle geïnteresseerde aanbieders werden uitgenodigd om de wijk, de woningen en de bewoners te verkennen tijdens een kijkdag. Vervolgens konden zij zich inschrijven door een sollicitatiebrief te schrijven. De tien best gewaardeerde aanbieders werden uitgenodigd een pitch te verzorgen aan de selectiecommissie van WonenBreburg en de klankbordgroep van bewoners. Na afloop van de presentaties werden drie aanbieders geselecteerd voor het opstellen van een plan om hier vervolgens na enkele weken een winnaar uit te kiezen. De twee overige partijen ontvingen een ontwerpvergoeding als dank voor hun deelname aan de planvormingsfase.

Met een opvallende advertentie in de Cobouw startte WonenBreburg de zoektocht naar de aanbieder met de beste klik en het meest veelbelovende plan.

In juni 2013 kozen de selectiecommissie van WonenBreburg en de klankbordgroep van bewoners voor het plan van VolkerWessels bedrijf De Bonth van Hulten uit Nieuwkuijk. Het plan dat zij indienden bood de meeste kwaliteit voor het beschikbare budget en bovendien was er een prettige klik met het projectteam. Na de ingreep, die overigens geheel binnen het vastgestelde budget is uitgevoerd met behulp van LEAN planning en uitvoering, kunnen de woningen zonder grote ingrepen weer 25 jaar vooruit.

Lees meer over dit project in onze Up-to-date 10

afbeelding 126afbeelding 127afbeelding 128afbeelding 129afbeelding 130