SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

12 - 10 - 2016

BIK Challenge: Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking

Van 12 mei tot en met 12 oktober hebben vijf corporaties en negen consortia van bedrijven in Noord Holland samengewerkt om stappen te maken in het verduurzamen van de Noordhollandse woningvoorraad. In een interactieve pressurecooker gingen de consortia aan de slag om de door de corporaties ingediende uitdagingen te beantwoorden met een sterke propositie. SlimRenoveren was procesbegeleider voor twee consortia en ontwikkelde een TCO rekentool waarmee de corporaties en consortia eenvoudig aan de businesscase van hun renovatievoorstel konden rekenen.

Gedurende de vijf maanden dat de Challenge liep, werden de consortia professioneel begeleid door de Kamer van Koophandel Noord-Holland, een procesbegeleider en vakspecialisten die extern ingehuurd konden worden. Binnen de BIK Challenge was hiervoor per consortium een budget beschikbaar, bijeengebracht door de corporaties, consortia, Kamer van Koophandel en de provincie Noord-Holland. 

De uitdaging voor de consortia en corporaties was om voor een Noordhollands complex te komen tot een labelsprong van minimaal drie stappen of het behalen van een EI-waarde lager dan 1,20. De corporaties formuleerden hun uitdagingen als regisserend opdrachtgever om de consortia de kans te geven om met innovatieve en creatieve oplossingen te komen voor de vraagstukken. Daarbij stond niet alleen energiebesparing centraal, maar lagen er ook flinke uitdagingen op het gebied van bewonersparticipatie, vastgoedkwaliteit, levensloopbestendigheid en optimalisatie van het onderhoud.

Niet alleen energiebesparing stond centraal. Er lagen ook flinke uitdagingen op het gebied van bewonersparticipatie, vastgoedkwaliteit, levensloopbestendigheid en optimalisatie van het onderhoud.

Gedurende het traject organiseerde de Kamer van Koophandel een aantal expertworkshops om de corporaties en consortia te inspireren en kennis te laten maken met relevante onderwerpen. Doris verzorgde een expertworkshop over bewonersparticipatie en daarnaast zijn er expertworkshops georganiseerd over businesscaserekenen en scenariodenken, het inrichten van samenwerking, activity based costing en energetisch rekenen.

Consortia

Sean heeft als procesbegeleider twee consortia begeleid bij het ontwikkelen van hun propositie. Dat waren consortium EnergiQ (Logchies, Bonarius Bedrijven, Koppes Bouwkunde en Patina Dakdenkers) en Kwartiermakers (Coen Hagedoorn Bouwgroep, The IFC Factory, Flexi Control en Hakvoort Mens en Gebouw). De procesbegeleider had als taak om de procesgang tussen de corporatie en de consortia soepel te laten verlopen en de consortiumleden bij te staan bij de ontwikkeling van het aanbod. Daarbij was het van belang om treffend antwoord te geven op de vraag van de corporatie en tegelijkertijd in te zetten op een projectoverstijgend en onderscheidend algemeen aanbod. Bijvoorbeeld in de vorm van een uitgedacht renovatieconcept of een gestandaardiseerd werkproces.

Rekenmodel

Naast de procesbegeleiding voor de consortia, verzorgde SlimRenoveren ook een rekenmodel waarin op eenvoudige wijze de Total Cost of Ownership en invloed van de ingrepen op de bedrijfswaarde van het complex doorgerekend konden worden. Het rekenmodel stelde corporaties in staat om de aanbiedingen van de verschillende consortia eerlijk en objectief te kunnen vergelijken op meer aspecten dan alleen de aanvangsinvestering en bood de consortia de mogelijkheid hun aanbieding op basis van TCO en rendement te optimaliseren voor de corporaties. Daarmee kregen de consortia inzicht in de rekenwijze van corporaties en waren de corporaties in staat om 'appels met appels' te kunnen vergelijken. 

Resultaat

Op 12 oktober presenteerden alle consortia de resultaten van hun inspanningen aan elkaar en het aanwezige publiek. Het niveau van de presentaties was hoog en uit de inhoud bleek een overweldigende inzet van alle consortia. Aan het einde van de avond maakten de corporaties bekend met welk consortium zij hun opgaven verder zullen gaan ontwikkelen. Consortium EnergiQ werd daarbij door Rochdale gekozen en haalde tevens de publieksprijs voor beste pitch binnen. De Kwartiermakers werden tweede met hun plan voor de Beverwijkse wijk 'St. Aagtendorp' van corporatie Pré Wonen.

De BIK Challenge heeft zowel corporaties als consortia op weg geholpen bij het professionaliseren van regisserend opdrachtgeverschap, ketensamenwerking en procesinnovatie.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de BIK Challenge zowel de corporaties als de consortia op weg heeft geholpen bij het professionaliseren van regisserend opdrachtgeverschap, ketensamenwerking en procesinnovatie. Doordat er binnen de challenge een open speelveld werd gecreëerd waarin de corporaties en consortia uitgebreid met elkaar in dialoog konden treden, konden de opgaves optimaal worden doorgrond, met zeer goed passende antwoorden vanuit de consortia als resultaat. De BIK Challenge heeft daarmee aan beide zijden van de markt partijen op weg geholpen met innovatief opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap.

Lees meer op de website van de BIK Challenge

Terug naar projecten

 

afbeelding 154afbeelding 169afbeelding 155afbeelding 156