SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

20 - 3 - 2017

Uitvraag voor Antares: energiebesparing en onderhoud voor 35 woningen in Meijel

In de Limburgse Peel, centraal tussen Venlo en Eindhoven, ligt Meijel. Woningcorporatie Antares verhuurt aan de Van der Steenstraat 35 woningen, verdeeld over vier blokken. De woningen zijn toe aan een onderhoudsingreep en voor Antares was dat de reden om ook meteen een verbeterstap te maken naar een betere energetische kwaliteit. Daarnaast had Antares de wens om de opgave als regisserend opdrachtgever aan te vliegen om zo optimaal de kennis en ervaring van de bouw- en onderhoudsbedrijven te kunnen inbrengen en tot een prettig werkende samenwerking te komen.

In overleg met projectleider Rob Vrinzen en Woonconsulente Els Krijntjes is de opgave verkend en zijn we nagegaan welke selectieprocedure bij de opgave past. Omdat de renovatiemarkt weer aantrok en inmiddels in de markt de vraag het aanbod oversteeg, was het van belang om in te zetten op een lean selectieproces waaraan de aanbieders laagdrempelig en zonder grote inspanningen konden deelnemen. Gekoppeld aan de relatief eenvoudige verbeteropgave voor de woningen, leverde dat een vraagspecificatie én een selectieleidraad op één dubbelzijdig vel A3 op. 

De vraag van Antares en het selectieproces lieten zich samenvatten op twee A3'tjes. Voor aanbieders bood dat voldoende houvast en scheelde dat een hoop leeswerk...

Korte selectietrechter

Voor de uitvraag zijn in eerste instantie acht aanbieders uit de regio benaderd. Van deze acht hebben er vijf aangegeven te willen deelnemen en een sollicitatiebrief geschreven en deelgenomen aan een interview. Op basis van de brief en het interview zijn drie aanbieders geselecteerd om de opgave nader te gaan uitwerken tot VO-niveau, voorzien van een open projectbegroting.

Ondertussen heeft Antares bij een klankbordgroep van bewoners de woonwensen nader geinventariseerd en de klankbordgroep betrokken bij het selectietraject. Bij de uiteindelijke keuze voor de winnende aanbieder, hebben twee personen uit de klankbordgroep en een vertegenwoordiger van de huurdersbelangenvereniging samen voor 20% inspraak gehad.

Twee leden van de klankbordgroep en een vertegenwoordiger van de huurdersbelangenvereniging hadden samen voor 20% inspraak in de keuze voor het winnende plan.

Dialoog met resultaat

De planvorming van de drie aanbieders verliep in nauwe samenwerking met het team van Antares. De aanbieders hebben gezamenlijk de projectlocatie en twee woningen bezocht om zich een beeld te kunnen vormen van de opgave. Daarnaast werd er halverwege de uitwerkingsfase met iedere aanbieder een dialoog gevoerd waarin vragen konden worden gesteld en oplossingsrichtingen bij  het team van Antares konden worden getoetst. Dat leidde uiteindelijk tot drie plannen die perfect pasten op de opgave, ieder met hun eigen specifieke karakter. Het plan van het consortium van Caspar de Haan en Bouwhulpgroep is uiteindelijk tot winnende plan gekozen. De uitvoering start na de bouwvakvakantie 2017, zodat de woningen voor het einde van het jaar kunnen worden opgeleverd.

Opdrachtgever en opdrachtnemer aan het woord

Projectleider bij Antares Rob Vrinzen vertelt over de aanpak: “Wij waren op zoek naar een nieuwe vorm van aanbesteding omdat bij renovatie niet alleen de prijs telt maar zeker zo belangrijk is: waar hebben onze huurders behoefte aan en op welke wijze kunnen we de huurders zo optimaal mogelijk informeren? We zijn al vroeg begonnen met het formeren van een klankbordgroep en vertegenwoordigers uit de huurdersbelangenvereniging. Al snel kregen we een beeld waar de pijnpunten zaten in en rondom de woningen.  Deze zaken hebben we genoteerd op ons A3’tje met als onderwerpen eisen, kaders, wensen en klachten van bewoners, samengevat tot een vraagspecificatie.”  

De renovatiewerkzaamheden zijn goed ontvangen en we hebben inmiddels meer dan 70% aan akkoordverklaringen ontvangen.

“Het mooiste effect hebben we als selectiecommissie gezamenlijk gemaakt. Namelijk dat er unaniem is gekozen voor het plan van het onderhoudsbedrijf Caspar de Haan uit Eindhoven. Je hebt dan direct draagvlak bij de klankbordgroep en de huurderbelangenvereniging. Het voorlopig ontwerp is verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp, welke in mei 2017 gepresenteerd is aan alle huurders van het renovatiecomplex. De renovatiewerkzaamheden zijn goed ontvangen en we hebben inmiddels meer dan 70% aan akkoordverklaringen ontvangen. De werkvoorbereiding is opgestart en we gaan na de bouwvak van start met de renovatie, zodat de huurders voor de kerst kunnen genieten van hun opgewaardeerde woning en omgeving.”

Ook voor winnende aanbieder Caspar de Haan is het proces goed bevallen. Tenderspecialist Ralf van Gogh: “Na de sollicitatiebrief en het interview met ons projectteam, zijn we vooral  geïnspireerd door de creatieve uitvraag van Antares. Op basis hiervan hebben we een helder plan van aanpak neergelegd voorzien van een open begroting. Dit sloot naadloos aan op de vraagstelling rondom dit project. Onze kennis en ervaring met energetisch renovatie, de beschreven aanpak met mooie referentieprojecten en de communicatie richting bewoners, waren de inzet bij de selectieprocedure van Antares. Met als resultaat een duidelijke match! Voorbereiding en planning zijn inmiddels in volle gang.”

Terug naar projecten

 

afbeelding 197afbeelding 198afbeelding 199