SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

18 - 6 - 2019

Tien jaar SlimRenoveren

Onze reis langs innovatie, samenwerking en de enorme renovatie-opgave

Vandaag precies tien jaar geleden… Toen presenteerden wij trots ons afstudeeronderzoek over schilrenovatie én schreven we SlimRenoveren in bij de Kamer van Koophandel. Met een mooi eindcijfer op zak en haast nul praktijkervaring gingen we aan de slag om de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad te versnellen. De afgelopen tien jaar waren enerverend, spannend, niet altijd even gemakkelijk, maar brachten ons absoluut verder. We zijn er echter nog lang niet. De uitdaging waar Nederland voor staat is groter dan ooit. En met de traditionele bouwaanpak kan die nooit worden waargemaakt. We hebben dus nog wel wat te doen en hoeven ons voorlopig niet te vervelen!

Schilrenovatie in tien jaar op de kaart

Toen we tien jaar geleden ons afstudeeronderzoek afrondden, waren we ervan overtuigd dat het inpakken van woningen met geprefabriceerde elementen een belangrijke stap was in de verduurzaming van de woningbouw. Een flinke sprong in energieprestatie én een nieuw uiterlijk in slechts vijf dagen tijd. Er was echter slechts één project met deze aanpak in voorbereiding en de markt was duidelijk nog niet klaar voor deze aanpak. Investeringen waren te hoog, terwijl de toegevoegde waarde nog vooral werd gezocht in sloop en vervangende nieuwbouw. Toch bleek dat we een goede vooruitziende blik hadden…

Hoe anders is het immers tien jaar later. Met de komst van Stroomversnelling en het perspectief van opschaling en industrialisatie, is schilrenovatie met elementen een geaccepteerde aanpak geworden in het renovatielandschap. Er zijn verschillende aanbieders op de markt en duizenden woningen zijn inmiddels voorzien van een nieuwe, warme jas. Een aanzienlijk deel daarvan zelfs als Nul op de Meter woning. Toch zijn we er nog niet. Ondanks een aantal dappere initiatieven voor industriële productie, is voor deze aanpak dé doorbraak nog niet bereikt. De markt zoekt nog naar de lopende band die het succes van de T-Ford betekende. En ondanks een vaak sluitende businesscase voor opdrachtgevers die verder kijken dan de aanvangsinvestering, heeft opschaling van de vraag nog onvoldoende plaatsgevonden. Met de noodzaak van versnelling in de energietransitie, is het echter niet de vraag of het breekpunt wordt bereikt, maar wanneer en door wie…

Tot die tijd blijven we ons inzetten om deze aanpak te verbeteren en opdrachtgevers en aanbieders te begeleiden naar successen. Niet alleen omdat we in de aanpak geloven voor wat betreft techniek en toegevoegde waarde voor de bewoners. Zeker ook omdat we zien dat de markt door een typische kip-ei-situatie wordt sterk wordt beperkt. Zonder slimmer en goedkoper aanbod zal de vraag niet snel explosief stijgen, terwijl het slimmere en goedkopere aanbod veel eenvoudiger tot stand komt wanneer de vraag flink toeneemt. Vraag en aanbod houden elkaar in de houdgreep. Wie durft daar uit te stappen en te investeren in opschaling en kostprijsreductie?

Samenwerken in plaats van samen werken

Één van de belangrijkste lessen uit de afgelopen tien jaar is dat de beperkingen in de bouwkolom niet zozeer zitten in techniek of ervaring. Het is juist de wijze van samenwerken die bepalend is voor de mate van innovatie en succes van een renovatieproject. Juist daarom hebben we er vroeg in onze ontwikkeling voor gekozen om centraal vanuit de driehoek tussen opdrachtgevers, aanbieders en bewoners te opereren. Juist vanuit deze positie zijn we in staat verbindingen te leggen en belangrijker nog: zijn we thuis bij woningcorporaties, bouwbedrijven én bewoners. Waar opdrachtgevers, aanbieders en bewoners niet altijd elkaars taal spreken, zijn wij in staat treffend te vertalen en de betrokkenen mee te nemen naar nieuwe aanpakken. Vanuit dat perspectief organiseerden we in de afgelopen jaren diverse uitvraagtrajecten en schreven we talloze plannen van aanpak voor tendertrajecten. Onze mooiste ervaring? Met een innovatief en uitdagend uitvraagproces het onmogelijke mogelijk maken. Voor SSW in Bilthoven maakten we het waar: in 2016, nog voor de komst van de EPV-wetgeving, werden de eerste Nul op de Meter portiekwoningen van de provincie Utrecht gerealiseerd op basis van regisserend opdrachtgeverschap. Natuurlijk deden we dit niet alleen. Het resultaat is tot stand gekomen door het bijeenbrengen van de juiste kennis en ervaring, een grenzeloos vertrouwen in de goede afloop en een tomeloze inzet van de aanbieders. Inmiddels zijn we, mede door dit traject, helemaal thuis in de Nul op de Meter aanpak droegen we bij aan Nul op de Meter projecten in Westvoorne, Sommelsdijk, Zoetermeer, Waalwijk, Vlijmen, Oud Beijerland en Renswoude en helpen we corporaties en aanbieders bij het realiseren van succesvolle Nul op de Meter renovaties en slimme NoM-concepten. En daar zijn we trots op!

Van productontwikkeling tot bewonersparticipatie

Naast deze projecten waarin schilrenovatie en Nul op de Meter de rode draad vormden, hebben we in de afgelopen tien jaren meer mooie mijlpalen bereikt voor onze opdrachtgevers. Enkele hoogtepunten uit de afgelopen tien jaar:

Waar we momenteel mee bezig zijn? We werken aan een baanbrekend dakrenovatieconcept voor een ambitieuze Brabantse woningcorporatie. Het ‘dak van de toekomst’ wordt binnenkort op grote schaal gerealiseerd. Daarover binnenkort echter meer….

Op naar de volgende tien jaar, waarin de renovatiemarkt zich verder zal ontwikkelen en wij daaraan een waardevolle bijdrage gaan leveren…

 

Dank voor het vertrouwen!

Doris en Sean

Terug naar nieuws en blogs

afbeelding 244afbeelding 246afbeelding 240afbeelding 241afbeelding 242afbeelding 243