SlimRenoveren maakt op deze webpagina zo beperkt mogelijk gebruik van cookies. Meer informatie

afbeelding 271

1 - 1 - 2021

Welkom Tom!

Samen met een aantal andere Bouwkundestudenten reageerde Tom enthousiast op onze oproep: 'SlimRenoveren zoekt student met een missie'. In plaats van een kop koffie op kantoor voerden we deze keer en voor het eerst alle kennismakingsgesprekken online. Even wennen, maar het werkte super! Inmiddels werkt Tom al sinds januari bij ons als werkstudent en hebben we hem ook eindelijk live kunnen ontmoeten. Nu we weer af en toe achter onze laptop vandaan mogen om een afspraak op locatie te doen, zal Tom soms meegaan om ons werkveld en onze klanten te leren kennen. Wellicht komt u hem dus binnenkort een keer tegen.

afbeelding 264

9 - 7 - 2020

Wennen aan industrialisatie

Terwijl de wereld in afwachting is hoe de coronacrisis zich ontwikkelt, draait de bouwsector voorlopig goed door. Redenerend vanuit het woningtekort en de verduurzamingsopgave is er ook geen reden om aan te nemen dat er in de woningbouw snel sprake gaat zijn van een economische crisis. De enige crisis in de woningbouw is economisch gezien voor de bouwkolom een luxeprobleem, maar daardoor niet minder ernstig: hoe zorgen we ervoor dat we de doelstellingen voor beschikbaarheid en verduurzaming op tijd halen?

Lees meer...

afbeelding 254

3 - 3 - 2020

Protect the dodo way of life!

De opgave waar we voor staan is enorm. Een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Met nog slechts 30 jaar en 7 miljoen woningen te gaan, is duidelijk dat we voorlopig nog niet klaar zijn met de energietransitie in de gebouwde omgeving. Reken even mee: het verduurzamen van 2,4 miljoen sociale huurwoningen in 30 jaar tijd vraagt om een tempo van 80.000 woningen per jaar en dus 220 woningen per dag. En dat naast de nieuwbouwopgave van minimaal 75.000 woningen per jaar.

Lees meer...

afbeelding 247

12 - 9 - 2019

Waar is de passie?

De enorme opgave waar de Nederlandse woningbouw voor staat, vraagt om innovatie en opschaling en dus om gedreven ondernemerschap. Het woningtekort en de transitie naar een CO2-neutrale woningvoorraad kan niet worden opgelost met de technieken van nu en zeker niet in het huidige tempo. Het is aan de bouwkolom en haar opdrachtgevers om meer te doen met minder mensen en innovatieve producten en concepten te ontwikkelen in efficiëntere processen. Ík zie dat hierin ook volop stappen worden gemaakt. Bouw- en onderhoudsbedrijven realiseren zich dat de vraag van morgen niet meer tot het laatste detail wordt beschreven in een bestek dat in de aanbestedingsfase alleen nog hoeft te worden afgeprijsd. In de renovatie en nieuwbouw ontstaat langzaam ruimte voor onderscheidend vermogen dat verder gaat dan het scherpste bod voor uitvoering van het werk.

Lees meer...

afbeelding 239

18 - 6 - 2019

Tien jaar SlimRenoveren

Vandaag precies tien jaar geleden… Toen presenteerden wij trots ons afstudeeronderzoek over schilrenovatie én schreven we SlimRenoveren in bij de Kamer van Koophandel. Met een mooi eindcijfer op zak en haast nul praktijkervaring gingen we aan de slag om de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad te versnellen. De afgelopen tien jaar waren enerverend, spannend, niet altijd even gemakkelijk, maar brachten ons absoluut verder. Tijd voor een terugblik en blik vooruit...

Lees meer...

afbeelding 238

16 - 5 - 2019

This is the moment(um)!

Kijkend naar het verloop van de energietransitie, dan kunnen we concluderen dat René Froger met zijn ‘This is the Moment’ in 1995 een paar decennia te vroeg was. Terwijl het adagium ‘een beter milieu begint bij jezelf’ de Nederlander moest overtuigen om stappen te nemen, gebeurde er weinig en wachtte men af. Bijna 25 jaar later staat Nederland er heel anders voor, en is mijn stelling dat hét momentum om grote stappen te maken, nu is ontstaan. This is the Moment! Waarom ik daarvan overtuigd ben? In deze blog licht ik het toe.

Lees meer...

afbeelding 237

22 - 11 - 2018

Meten is weten: start jouw innovatieroute op basis van goede data

Als ik mijn auto start, deel ik automatisch data met de fabrikant over het gebruik ervan. Zonder dat ik me er altijd van bewust ben, kan de fabrikant het gebruik van mijn auto monitoren en ontstaat bij het combineren van de data van alle bestuurders een schat aan informatie die wordt ingezet om innovaties te ontwikkelen en continu te verbeteren. De talloze veiligheidssystemen die in onze auto’s zitten, zouden niet ontwikkeld kunnen worden zonder de schat aan informatie die bestuurders dagelijks genereren. Hoe anders is het in de bouw, waar na oplevering de klant én zijn woonervaring doorgaans geheel uit beeld verdwijnen en dus ook kansen worden gemist...

Lees meer...

afbeelding 228

15 - 8 - 2018

Vijf succesfactoren van ketensamenwerking

Ketensamenwerking neemt een vlucht in de bouw. In mijn vorige blog las u aan hoe dat komt. Door juist niet te sturen op kosten, kan in de samenwerking tussen opdrachtgever en aanbieder aanzienlijk op deze kosten worden bespaard. Mooi dat dat mogelijk is, maar hoe maak je dat ook waar? In deze blog daarom vijf belangrijke aspecten die van belang zijn om de voorgestelde voordelen van ketensamenwerking ook écht waar te maken.

Lees meer...

Download de kennispaper...

afbeelding 224

30 - 5 - 2018

Bewonerscommunicatie is niet de echte sleutel tot succes

We beginnen het in de bouw eindelijk eens te worden over het feit dat het niet de techniek of het geld is dat cruciaal is voor het slagen van een renovatieproject, maar dat de bewoners daarin de werkelijke sleutel tot succes vormen. Er wordt al jaren geroepen dat de klant, de bewoner, centraal moet komen te staan. Waar dit eerst vooral mooie woorden waren, wordt het in de praktijk steeds duidelijker dat mooie woorden alleen niet genoeg zijn. En mocht dat nog in twijfel getrokken worden, dan zorgen de bewoners er tegenwoordig zelf wel voor dat je de daad bij het woord gaat voegen. Zonder hun medewerking kun je het renovatieproject immers wel op je buik schrijven.

Lees meer...

afbeelding 222

1 - 3 - 2018

Ketensamenwerking: ga voor een relatie!

Een jaar of drie geleden zat de bouw nog in een flinke crisis, maar anno 2018 heeft de hele sector het drukker dan ooit. Orderportefeuilles puilen uit, project na project wordt opgestart. Tegelijkertijd is het steeds moeilijker om goede vakmensen te vinden en zijn de levertijden bij toeleveranciers langer dan ooit. Wanneer is de rek eruit? En wat betekent dat voor de projectenstroom die bij de opdrachtgevers nog op de planning staat?

Lees meer...

afbeelding 216

12 - 12 - 2017

This is your wake-up call!

De bouwsector blijft me verbazen. Terwijl de woningmarkt explodeert, het aantal vaklieden sterk terugloopt en de prijzen en levertijden voor bouwmaterialen door het plafond schieten, aanvaardt de bouwkolom massaal deze omstandigheden om gewoon op de oude voet verder te gaan. Kunnen daarmee de uitdagingen van morgen worden opgelost?

Lees meer...

afbeelding 215

8 - 11 - 2017

Omzet is leuk, winstmarge is beter!

Ik zat laatst aan tafel bij de directeur van een bouwbedrijf om kennis te maken. Binnen 2 minuten vlogen de omzetcijfers mij al om de oren. Ik moet toegeven dat het best wel indruk maakt al die miljoenen en dat het verleidelijk is om onder de indruk te raken van de grootte van een bedrijf. Maar als je even verder denkt, zegt de omzet eigenlijk vrij weinig over hoe succesvol een bedrijf is. De winst, daar draait het uiteindelijk om!

Lees meer...

afbeelding 214

3 - 11 - 2017

Het duivelse doelgroepdilemma

Stel: je hebt een woningportefeuille met prachtige eengezinswoningen in de sociale huurvoorraad met een steeds ouder wordende doelgroep. Het aantal ouderen dat bereid is te verhuizen naar een seniorenwoning is al gering door de hogere huur van deze woningen, maar desondanks is het binnen de voorraad lastig om senioren die wel willen verhuizen een passende levensloopbestendige woning te bieden.

Lees meer...

afbeelding 213

24 - 10 - 2017

Indianenverhalen

Al jaren constateren we in de bouw dat kennis en ervaring over nieuwe regelgeving, innovatieve technologieën en nieuwe procesvormen maar langzaam tot de bouwkolom doordringt. Veranderen is moeilijk, spannend en verstoort het primaire proces in de bouwkolom. Dat blijkt een ideale voedingsbodem voor indianenverhalen in de markt. In een nieuwe blog voor Renda gaat Sean hier nader op in.

Lees meer...

afbeelding 210

21 - 9 - 2017

Put your money where your marketing is!

Marketing is niets zonder een goed productaanbod waarin de (marketing)beloftes worden waargemaakt. In de bouw is dat echter niet altijd vanzelfsprekend. Juist in de uitvoering blijkt vaak pas of een bouwer het écht begrepen heeft. Hoe zorg je dat je als bouwer ook kunt waarmaken wat je belooft?

Lees meer...

afbeelding 209

7 - 9 - 2017

De slager keurt zijn eigen vlees. Is dat erg?

Kwaliteitsborging is een hot item in de bouw. Nu de wet op de kwaliteitsborging al dan niet in aantocht is, denken veel opdrachtgevers en aanbieders na over hoe ze de kwaliteit van hun projecten kunnen borgen. De inzet van een fulltime opzichter op de grotere projecten wordt steeds zeldzamer. Het is meer en meer aan de aanbieder om in de projectvoorbereiding of zelfs tijdens de aanbesteding al te laten zien hoe de kwaliteit wordt geborgd. Keurt daarmee de slager niet zijn eigen vlees? En houd je als corporatie dan nog grip op de kwaliteit?

Lees meer...

afbeelding 207

29 - 6 - 2017

Eerste BUMs geplaatst in Renswoude

In Renswoude zijn in juni de eerste zes Badkameruitbuikmodules geplaatst. Zes woningen aan de Van Reedeweg werden in tien werkdagen voorzien van een nieuwe badkamer die twee keer zo ruim is. Daardoor kon op de slaapverdieping een toilet worden gerealiseerd en kunnen de bewoners hun wasmachine voortaan in de badkamer plaatsen. De bewoners konden slechts twee dagen geen gebruik maken van hun badkamer!

Lees meer over de Badkameruitbuikmodule

Lees het artikel in het AD

afbeelding 203

15 - 6 - 2017

Nieuwbouw als motor voor innovatie in de bestaande voorraad

Het is 2037. Na een flinke opleving van de bouw in de jaren na de kredietcrisis, is de bouwkolom opnieuw tot stilstand gekomen. De bouwbedrijven hebben het moeilijk, toeleveranciers kampen met teruglopende verkoopcijfers. In tegenstelling tot de crisis tussen 2008 en 2014 is het niet de hele markt, maar juist alleen de bouwkolom die tot stilstand is gekomen. En nog bijzonderder: sommige bouwbedrijven en toeleveranciers hebben hier juist helemaal geen last van!

Lees meer...

afbeelding 202

8 - 6 - 2017

2050 Is het nieuwe 2020

Vanaf het begin van 2017 merk ik een duidelijke verschuiving van de focus bij de meeste corporaties. Nu 2020 heel dichtbij komt, verschuift de focus naar een nieuwe stip op de horizon: een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050. Een welkome verschuiving, want van het labeljagen naar label B ben ik nooit zo’n fan geweest. Hoewel de nieuwe doelstelling met nog 32,5 jaren te gaan voor vastgoedbegrippen relatief dichtbij is, geeft deze nieuwe focus lucht en ruimte om ambitieuzer te werk te gaan.

Lees meer...

afbeelding 195

7 - 6 - 2017

We willen allemaal vroeg aan tafel, maar hoe groot is die tafel eigenlijk?

Zo vroeg mogelijk met de klant aan tafel. Dat willen we allemaal wel. Om welk bouwproduct het ook gaat, iedere toeleverancier laat weten zijn klant optimaal te kunnen bedienen wanneer hij of zij zo vroeg mogelijk in het bouwproces aan de ontwerptafel aansluit. Heel begrijpelijk, maar als alle toeleveranciers van een gebouw al vanaf de start van het ontwerpproces aan tafel zitten, moet de tafel wel héél groot zijn. En dan wordt die bouwvergadering al snel een oncontroleerbaar kippenhok!

Lees meer...

afbeelding 193

10 - 5 - 2017

Aandacht maakt alles mooier

Er heeft de afgelopen jaren een ware revolutie plaatsgevonden in de bouw- en corporatiewereld. De bewoner (huurder) is in plaats van anonieme lastpak een mens van vlees en bloed geworden en wordt in ieder geval serieus genomen. Toch valt er bij de 'business as usual' projecten nog wel één en ander te verbeteren, ook al kost dat substantieel meer inzet in tijd en geld. Wat dat betreft is de slogan van het grote Zweedse woonwarenhuis waarheid als een koe: Aandacht maakt alles mooier...

Lees meer...

afbeelding 192

5 - 5 - 2017

Innoveren in het kippenhok

In de bouw gaan zaken soms anders dan in de rest van de wereld. Zeker als het op innovatie aankomt. Waar de consument zich massaal laat verleiden tot aanschaf van nieuwe gadgets zoals iPhones, Tesla's en drones, horen we in de bouw vaak allerlei verhalen waarom toepassen van iets nieuws geen goed idee is. Hoe komt dat toch?

Lees meer...

afbeelding 191

18 - 4 - 2017

Alles over de EPV in de Habitask Masterclass EPV op 22 juni

Op donderdag 22 juni organiseert Habitask in samenwerking met SlimRenoveren en AKD voor de tweede keer een masterclass over de EPV wetgeving. Onderwerpen zoals juridische randvoorwaarden en consequenties, geschikte complexen, de EPV businesscase en hoe de EPV aan bewoners uit te leggen, komen die middag aan bod. Het beloofd een informatief en inspirerend programma te worden! 

Meer informatie en inschrijven...

afbeelding 190

29 - 3 - 2017

Prestatiegaranties: nooit aan beginnen of dé kans voor 2017?

Met de komst van de EPV wetgeving voor verhuurders, komt het bieden van een serieuze prestatiegarantie prominent in beeld als onderdeel van de dienstverlening van bouw- en onderhoudsbedrijven. Daarnaast dwingt de nieuwe wet op de kwaliteitsborging de bouw- en onderhoudsbedrijven na te denken over de wijze waarop kwaliteit wordt gemeten en gegarandeerd. Bieden deze ontwikkelingen een nieuw perspectief voor de bouwsector?

Lees meer...

afbeelding 189

22 - 3 - 2017

Eerste Badkameruitbuikmodules in Renswoude

Het Gemeentelijk Woningbedrijf Renswoude heeft de primeur: in de komende maanden worden in zes woningen van het Woningbedrijf de eerste BUM's van Nederland geplaatst! Na een drukbezochte beursintroductie in 2016 wordt het eerste project met Badkameruitbuikmodules een feit. Door plaatsing van de BUM beschikken de zes huishoudens straks over een grotere badkamer met een toilet op de slaapverdieping en een opstelplaats voor de wasmachine. De modules worden kant-en-klaar bij de woningen afgeleverd en via een opening in de gevel op de plek van de oude douchecel naar binnen geschoven.

Lees meer...

afbeelding 188

22 - 3 - 2017

Lekker complex!

De renovatiesector wordt gekenmerkt door projecten met een lange doorlooptijd en een hoge werkdruk. Corporaties, bouwers en toeleveranciers hebben door de jaren heen een minutieus fijngeslepen werkproces ontwikkeld, waarbij iedere schakel in het traject een duidelijke taak en werkwijze heeft. Van calculatie tot aan vergunningsaanvraag en van bestek tot investeringsbesluit heeft iedereen een eigen rol in het volgordelijke proces en werkt men volgens vaste patronen. Werkt dat ook wanneer je gaat innoveren?

Lees meer...

afbeelding 187

20 - 3 - 2017

Bindingsangst

Ketensamenwerking, co-makers, lean werken in de bouw, iedereen doet het of heeft er op z’n minst zijn mond vol van. Alleen waar hebben we het dan precies over en wat willen we ermee bereiken? Ik zit regelmatig bij bouwpartijen aan tafel om ze mee te helpen in tenderprocedures. De laatste tijd hoor ik regelmatig bouwers klagen dat ze veel te laat prijzen krijgen van hun onderaannemers of dat vaste samenwerkingspartners het te druk hebben om mee te draaien in de aanbesteding. Dit roept dan direct de vraag bij mij op: zijn het wel echt partners van je?

Lees meer...

afbeelding 186

9 - 3 - 2017

Flora, fauna en asbest: de struikelpunten bij renoveren?

Een goede voorbereiding is het halve werk, zo luidt het bekende spreekwoord. Dat geldt voor heel veel zaken en zeker ook voor complexe renovatieprojecten. De charme van renoveren zit wat mij betreft in het feit dat je voortborduurt op een bestaand complex. Een complex met bewoners en een levensverhaal. Ten opzichte van nieuwbouw is renoveren in veel gevallen ook complexer en daarmee uitdagender. Het in kaart brengen van de bestaande situatie is vaak een hele opgave en daarbij blijken er doorgaans heel wat addertjes onder het gras te leven… 

Lees meer...

afbeelding 185

21 - 2 - 2017

Nul op de Meter complex SSW opgeleverd

De Nul op de Meter transformatie van het SSW appartementencomplex aan de Mr. Samuel van Houtenweg in De Bilt is achter de rug. Afgelopen weekend werd het complex feestelijk geopend. In de afgelopen maanden hebben de naoorlogse portiekwoningen een spectaculaire metamorfose ondergaan, waardoor de flats er weer als nieuw uit zien. Daarmee is het eerste Nul op de Meter appartementencomplex in de provincie Utrecht een feit. De woningen zijn voorzien van een nieuwe schil, ruimere balkons, nieuwe installaties en zonnepanelen op het dak. SlimRenoveren ondersteunde het team van SSW in de planvorming, de uitvraag en het organiseren van de bewonersparticipatie.

Lees meer over het project

Lees het artikel in het AD 

afbeelding 183

9 - 2 - 2017

Schizofrene aanbestedingen

Corporatieland is in transitie naar regisserend opdrachtgeverschap. Met minder middelen meer bereiken, dat is de opgave. De bouw- en onderhoudsbedrijven krijgen nu eindelijk de kans om hun kennis en kunde om te zetten in échte toegevoegde waarde. Uiteraard is ook de prijs nog van belang, maar niet langer is de prijs slechts de enige factor van onderscheidend vermogen. Winst voor iedereen? 

Lees meer...

afbeelding 181

31 - 1 - 2017

Minder reiskilometers en reistijd: SlimRenoveren start Kilometerchallenge 2017

Staat u ook zo veel in de file? Met projecten door heel Nederland reizen wij aardig wat af. In 2016 is de filedruk flink toegenomen en die zal alleen maar groter worden in de komende jaren. Wij zijn fan van Nul op de Meter, maar zeker niet van Nul op onze Snelheidsmeter. Nu kunnen we met z’n allen blijven mopperen op die files terwijl we iedere dag massaal achteraan sluiten, maar we kunnen er ook iets aan proberen te doen. Daarom starten wij vandaag met onze Kilometerchallenge. Doet u ook mee?

Lees meer...

afbeelding 170

20 - 12 - 2016

Het maanreisbesef

Je hebt mainstream projecten en projecten die anders zijn omdat er sprake is van verandering en/of innovatie, in de sector ook veelvuldig 'pilots' genoemd. Transitie is duidelijk wat anders dan mainstream, en toch zie ik dat veel organisaties die met vernieuwing bezig zijn, dat doen in hun oude vertrouwde werkproces. Van een afstandje gezien is het logisch dat die processen vastlopen, omdat er te veel sprake is van de automatische piloot, terwijl de transitie om een fundamenteel ander proces vraagt. De projectteams die dit ervaren, kunnen wel een portie 'maanreisbesef' gebruiken...

Lees meer...

afbeelding 161

9 - 12 - 2016

Zeven tips en trends voor de (sociale) woningbouw in 2017

Het jaar nadert zijn einde. De Kerstvakantie is voor veel bouwers, onderhoudsbedrijven, toeleveranciers en opdrachtgevers hét moment om na te denken over het komende jaar. Wat kan de bouwsector verwachten? Welke ontwikkelingen gaan er plaatsvinden? In dit blog zeven ontwikkelingen en tips om rekening mee te houden in 2017.

Lees meer...

afbeelding 160

17 - 11 - 2016

Vraag eens wat je echt wilt!

Onlangs zat ik in een paneldiscussie over duurzame nieuwbouwontwikkeling met een aantal corporaties. Al snel kwamen we op het onderwerp ‘betaalbaarheid’ terecht. Iedereen aan tafel was het erover eens dat nieuwbouw eigenlijk te duur is. Ieder nieuwbouwproject, hoe sober uitgevoerd ook, kent een flinke onrendabele top. Daarbij rees bij verschillende aanwezigen de vraag of nieuwbouwprojecten voor corporaties eigenlijk nog wel verantwoord zijn. Een vraag die opmerkelijk genoeg niet werd gesteld: ‘Kunnen we als opdrachtgevers hier geen verandering in brengen?’

Lees meer...

afbeelding 159

9 - 11 - 2016

Duurzamer kunnen we het niet maken.. maar wel sexy!

Toeval of geen toeval, ook mijn nieuwe blog gaat over Tesla. Waar ik Tesla de vorige keer aanhaalde als voorbeeld uit een andere sector van hoe je je klant verleidt tot het doen van een aankoop en het creëren van toegevoegde waarde, begeeft Tesla zich nu naar het bouwdomein en komt daarmee ‘gevaarlijk’ dichtbij..

Lees meer...

afbeelding 158

7 - 11 - 2016

Alles kan, als je maar écht wilt!

Van mei tot en met oktober 2016 vond in Noord-Holland de BIK Challenge plaats. Een pressurecooker voor corporaties en consortia van bouwbedrijven om tot sterke businesscases en ketensamenwerking te komen voor verduurzaming en energiebesparing in de bestaande woningvoorraad. Vijf corporaties formuleerden een renovatie-uitdaging voor één van hun complexen en negen consortia van aanbieders werden uitgedaagd om hierop een passend antwoord te formuleren. Als procesbegeleider heb ik met veel plezier de twee consortia ‘Kwartiermakers’ en ‘EnergiQ’ begeleid in deze zoektocht. Dat was niet alleen leuk, maar ook erg leerzaam. Het belangrijkste leerpunt: alles kan, als je maar écht wilt!

Lees meer...

afbeelding 157

21 - 10 - 2016

Total cost of ownershit

Nee, dit is geen spelfoutje… In mijn dagelijkse werkpraktijk kom ik het begrip Total Cost of Ownership (TCO) maar al te vaak tegen. Corporaties gebruiken het als opdrachtgever (en melden trots dat ze op basis van TCO aanbesteden) en de bouwbedrijven streven in hun mooie plannen naar ‘een optimale TCO’. Kortom: Total Cost of Ownership is een hot item in de bouwkolom en iedereen vindt het belangrijk. Maar wat is het nu echt en hoe kun je ermee rekenen?

Lees meer...

afbeelding 153

12 - 10 - 2016

BIK Challenge: corporaties kiezen consortia voor renovatie-uitdagingen

Vanavond is de BIK Challenge in Noord-Holland afgesloten. Vijf coroporaties brachten vijf maanden geleden een renovatie-uitdaging in in deze Challenge. Vervolgens hebben negen verschillende consortia van aanbieders in intensieve samenwerking antwoorden geformuleerd op basis van deze vraagstukken. SlimRenoveren is procesbegeleider geweest voor twee consortia, waarvan er uiteindelijk één door de betreffende corporatie is geselecteerd om het projectvoorstel te gaan uitwerken. Gefeliciteerd team EnergiQ!

Lees meer...

afbeelding 152

23 - 9 - 2016

Hebben, hebben, hebben!

Ken je dat gevoel? Je komt een nieuwe gadget tegen die je graag wilt hebben. Maar eigenlijk heb je het helemaal niet nodig. In je hoofd verzin je argumenten waarom de aanschaf toch een goed idee is. En uiteindelijk… Trek je de portemonnee. Hoeveel iPhones, drones en Tesla’s zullen er op deze manier over de toonbank gegaan zijn?

Lees meer...

afbeelding 151

22 - 9 - 2016

Klant centraal, ook in de planning!

Veel woningcorporaties zitten in een jaarlijkse flow. Na iedere zomerbreak worden de jaarstukken en de jaarplanning voor het volgende jaar opgesteld. Wanneer de jaarplannen klaar zijn, starten de projectvoorbereidingen. Vervolgens start in de eerste helft van het nieuwe jaar de partnerselectie om net na de zomerperiode met de uitvoering te starten. Voor de corporatie een logisch en volgordelijk proces, gekoppeld aan het verloop van het boekjaar. Maar geldt dat ook voor de bewoners en de uitvoerende partijen?

Lees meer...

afbeelding 150

8 - 9 - 2016

Up-to-date 14 is uit!

In onze kersverse Up-to-date nieuwsbrief leest u alles over interessante projecten zoals de Badkameruitbuikmodule en de BIK-Challenge en onze visie op Nul op de Meter

Lees meer in Up-to-date 14...

afbeelding 145

25 - 8 - 2016

De Nul op de Meter maanreis

“Stroomversnelling mislukt”, kopt de Cobouw vorige week met grote letters. Dat is nogal een boodschap in de komkommertijd van de bouwvakperiode. De doelstellingen die in de Green Deal stroomversnelling zijn afgesproken, lijken onhaalbaar te worden. Er zijn tot nu toe te weinig woningen naar Nul op de Meter gerenoveerd om de doelstellingen - met als ultieme prestatie 111.000 huurwoningen naar Nul op de Meter renoveren - te kunnen behalen. Wat nu?

Lees meer...

afbeelding 144

22 - 8 - 2016

Nieuw: Leer alles over Nul op de Meter in één dag bij BOB

Nul op de Meter, is dat hetzelfde als energieneutraal? En hoe zit dat dan met die prestatiegaranties? Wat heeft een bewoner eigenlijk aan Nul op de Meter? En hoe pak je zo'n project nu goed aan? Deze en meer vragen staan centraal in de Workshop Nul op de Meter van BOB opleiding, training en advies. Vanuit het Bouwhuis in Zoetermeer leer je in een dag wat Nul op de Meter is en hoe het werkt. Daarbij worden de fabels van de feiten onderscheiden. Na afloop weet u of Nul op de Meter iets is voor uw organisatie en hoe u de eerste stappen kunt zetten.

Lees meer...

afbeelding 141

18 - 8 - 2016

Hoezo mag de bouw experimenteren met toezicht op veiligheid?

Komkommertijd of niet, de recente berichtgeving over het experiment met privaat toezicht op bouwprojecten doet mijn wenkbrauwen fronsen. Dat het met het toezicht door gemeenten op dit moment al niet al te best is gesteld, is duidelijk. En dat de nieuwe wet op de kwaliteitsborging kansen biedt om zaken beter te regelen, lijkt me ook logisch. Maar is bij een experiment niet juist het idee dat de zaken extra goed gecheckt worden?

Lees meer...

afbeelding 114

9 - 8 - 2016

Ludicrous innoveren

Stilstand is achteruitgang, maar het is ook best een opgave om steeds maar te blijven vernieuwen. Vernieuwen kost tijd en geld en leidt af van je primaire proces. Toch is het essentieel in een markt waar de lat project na project steeds hoger wordt gelegd.

Lees meer...

afbeelding 115

30 - 6 - 2016

Investeren en terugverdienen: over huurverhoging en EPV

Wel of geen huurverhoging vragen bij energiebesparende maatregelen? Het is een dilemma dat iedere corporatie kent. Inmiddels is ook de EPV wetgeving actief, met nieuwe kansen en overwegingen. Welke aanpak past bij uw opgaven?

Lees meer...

 

afbeelding 89

8 - 6 - 2016

Wordt het tijd voor goed opdrachtNEMERschap?

Met het aantrekken van de markt, verschuiven de verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Maar moet dat nou gevolgen hebben voor de klantvriendelijkheid en omgangsnormen?

Lees meer...

afbeelding 90

3 - 6 - 2016

Bedrijfswaarde, marktwaarde, pas op voor Excelmanagement

Sinds dit jaar zijn corporaties verplicht te waarderen op marktwaarde. Dat heeft consequenties voor de vermogenspositie en investeringsbeslissingen. Neemt u de context achter deze rekenmodellen ook mee in uw afwegingen?

Lees meer...

afbeelding 87

9 - 5 - 2016

Excelmanagement

‘Stop Sloop Start Renoveren!’ Met die slogan wonnen Sean en ik acht jaar geleden de speeddatesessie met (toenmalig) minister Cramer. Onze boodschap was heel simpel: alle huurwoningen in Nederland vervangen door nieuwbouw is niet haalbaar. 

Lees meer...

 

afbeelding 91

19 - 4 - 2016

NoM, spoort dat wel?

Vanmiddag belandde ik in de zoveelste discussie over het nut en de noodzaak van Nul op de Meter en welke beren er allemaal wel niet zijn op deze weg. Ik moest denken aan het verhaal dat mijn geschiedenisleraar me ooit vertelde over de stoomtrein.

Lees meer...

afbeelding 93

12 - 4 - 2016

BUM gepresenteerd op de Renovatiebeurs

Vandaag is op de beurs Renovatie & Transformatie een nieuw product voor badkamerrenovatie gelanceerd: de BadkamerUitbuikModule (BUM). De BUM stelt corporaties in staat om rijwoningen binnen twee dagen te voorzien van een nieuwe, tweemaal ruimere badkamer.

Lees meer...

afbeelding 116

8 - 4 - 2016

Betaalbaar renoveren: Van kosten naar TCO naar integrale businesscase

Wat is duurder: een label-B renovatie of een Nul op de Meter renovatie? Het antwoord is altijd goed. Het ligt er immers maar net aan hoe je de zaken bekijkt.

Lees meer...

afbeelding 117

7 - 4 - 2016

Label B of Nul op de Meter: Wat is duurder?

Wat is duurder: een label-B renovatie of een Nul op de Meter renovatie? Het ligt er helemaal aan hoe je de zaken bekijkt. Wie puur naar de benodigde aanvangsinvestering kijkt, zal zeggen dat de label-B renovatie aanzienlijk goedkoper is dan de Nul op de Meter ingreep, en dat klopt vooralsnog.

Lees meer...

afbeelding 118

16 - 3 - 2016

Innoveren? Verken je businesscase!

Wie had tien jaar geleden gedacht dat er anno 2016 talloze Nul op de Meter concepten zouden ontstaan voor bestaande huurwoningen? Toen ik samen met mijn collega Doris in 2009 afstudeerde, stond de corporatiemarkt nog zeer kritisch tegenover renovatieprojecten waarbij de volledige woningschil vervangen werd.

Lees meer...

afbeelding 119

7 - 3 - 2016

Renda: Aan de andere kant van de uitvraag

Artikel over de Renda workshop 'Het nieuwe opdrachtgeven' op 1 maart 2016. Opdrachtgevers en opdrachtnemers gingen hierin met elkaar de uitdaging aan om de ideale uitvraag vorm te geven.

Lees het artikel...  

 

afbeelding 120

26 - 2 - 2016

Gewoon de goede dingen doen

Ok ik eet nauwelijks nog vlees, heb zoveel mogelijk lampen vervangen door LED lampen, gebruik groene stroom, heb mijn thermostaat op 19 graden staan en probeer alle activiteiten in mijn woonplaats op de fiets te doen, tenzij het regent (die escape heb ik wel ingebouwd). Ben ik zelf duurzaam?

Lees meer...

afbeelding 121

5 - 2 - 2016

Zes uitdagingen voor 2016

Het jaar 2016 is inmiddels in volle gang. Iedereen zit weer volop met zijn neus in projecten en werkt van de ene deadline naar de andere. Het kan geen kwaad om even door de oogharen te kijken naar alle trends en ontwikkelingen die in 2015 zijn ingezet en uw uitdaging vormen in 2016. Daarom schets ik in deze blog zes uitdagingen voor u als opdrachtgever of aanbieder in de renovatiemarkt.

Lees meer...

afbeelding 122

6 - 1 - 2016

Het jaar van Nul op de Meter

Het is net 2016 en de feestdagen zijn achter de rug. De goede voornemens zijn gemaakt en we kunnen er weer vol tegenaan. Het is voor mij ook een moment om even stil te staan bij het jaar dat we net afgesloten hebben. Ik kijk naar wat er inmiddels achter ons ligt en vooruit naar alle mooie dingen die komen gaan. Ik denk terug aan 2009 toen wij afstudeerden op een renovatiesysteem waarmee naoorlogse rijwoningen in een paar dagen tijd met prefab elementen toekomstproof gemaakt konden worden.

Lees meer...

afbeelding 133

11 - 12 - 2015

Samen werken of samenwerken?

Samenwerken is een toverwoord in de bouw. Opdrachtgevers en aanbieders hebben de mond er vol van. Toch valt het me in veel projecten op er lang niet altijd vanaf het eerste moment sprake is van samenwerking tussen opdrachtgever en aanbieders in een bouwproject. En dat terwijl iedereen verkondigt dat die samenwerking nu juist cruciaal is om het project tot een succes te maken. 

Lees meer...

afbeelding 134

5 - 11 - 2015

Innovatief de markt op: zorg eerst voor draagvlak

Regisserend opdrachtgeven is hot. Steeds meer opdrachtgevers stappen af van traditioneel aanbesteden. Niet zelden is zo’n uitvraag het stokpaardje van één van de managers binnen de corporatie. Op zich geen probleem, want iemand binnen de organisatie moet de eerste stap zetten. In de praktijk merk ik echter dat er na de uitvraagprocedure niet altijd voldoende draagvlak binnen de organisatie is om het project ook daadwerkelijk uit te voeren zoals voorgenomen.

Lees meer...

afbeelding 135

3 - 11 - 2015

Neus in de Nieuwbouw

Hoera, de bouw zit weer in de lift. Er worden weer meer woningen verkocht en ook de nieuwbouw trekt weer aan. Gelukkig komt er weer wat ademruimte voor veel bouwers. Crisisbeheersing voert niet langer de boventoon aan de directietafels en er worden weer voorzichtig toekomstplannen gemaakt. Ook de bouwlobby is weer volop actief. Deze keer niet om Den Haag ervan te overtuigen dat de 6% BTW regeling behouden moet blijven, maar om de nieuwbouwopgave van Nederland nog eens extra onder de aandacht te brengen.

Lees meer...

afbeelding 136

2 - 11 - 2015

What if… We start a NoM factory?

Afgelopen week stond Eindhoven weer in het teken van de Dutch Design Week. In deze editie staat de vraag ‘What if?’ centraal. Dat bracht mij aan het denken over de ontwerpuitdagingen die er momenteel liggen in mijn eigen vakgebied: het massaal ombouwen van energieverslindende en verouderde huurwoningen naar comfortabele en eigentijdse nul-op-de-meterwoningen. Wat als het echt lukt om een nul-op-de-meterrenovatie kant en klaar uit de fabriek te krijgen?

Lees meer...

afbeelding 137

8 - 10 - 2015

Sprinten voor het convenant?

Toen in 2008 het Convenant Energiebesparing Huursector werd ondertekend, leek 2021 nog ver weg. Nu we in 2015 zitten, komt de datum waarop de ambitie uit het convenant waargemaakt moet zijn, rap dichterbij. Hoe gaat u ervoor zorgen dat in 2021 uw bezit gemiddeld een B-label heeft?

Lees meer...

afbeelding 138

5 - 10 - 2015

Aanbesteden in 2015: cultuurverandering gevraagd

Artikel over vernieuwend aanbesteden in relatie tot de werkcultuur in Renda. 

Lees het artikel op Renda (inlog vereist)

afbeelding 140

Doris 2e plaats bij Duurzame Bouwvrouw 2015

Afgelopen donderdag 24 september is de uitslag van de publieks- en de jurystemming van Duurzame Bouwvrouw 2015 bekend gemaakt tijdens het seminar ‘De Groene Uitdaging’ van de Dutch Green Building Week. Bij de publieksstemming is Doris op de eerste plaats geëindigd en na het juryoordeel heeft zij uiteindelijk een verdiende 2e plaats gekregen in de uitslag van de verkiezing.

Lees meer...

afbeelding 147

29 - 9 - 2015

Het land van SlimRenoveren

Er was eens…Een pas afgestudeerde bouwkundestudente die samen met een studievriend haar eigen bedrijf oprichtte. Ze had niets, geen geld, geen dichtgetimmerd businessplan, geen financiering.. Maar ze had wel een droom, een visie en een ijzersterke wil om die te gaan realiseren. Ze zou de bouw wel eens laten zien hoe het anders en duurzamer kan!

Lees meer...

afbeelding 148

18 - 9 - 2015

Heb jij de gunfactor?

Gunnen. Ik gebruik het woord best vaak. Wanneer je iemand iets moois toewenst, zeg je “het is je gegund”. En wanneer je niet wil dat iemand zijn zin krijgt dan zeg je dat “het je niet gegund is”. De letterlijke betekenis van gunnen is volgens de Van Dale ‘Vinden dat iemand iets prettigs mag ondervinden’. Het woord gunnen heeft daarmee een emotionele lading en is ook subjectief. Want als ik iemand iets gun, hoeft dat nog niet te betekenen dat andere mensen dat ook met mij eens zijn.

Lees meer...

afbeelding 149

1 - 9 - 2015

Appels en peren vergelijken: niet erg als je om fruit vraagt

Opdrachtgevers willen in hun selectie geen appels met peren vergelijken. Het centraal stellen van de inschrijfprijs bij een aanbesteding voelt dan lekker veilig. Je weet daarmee precies wat je krijgt, maar ontneemt jezelf ook de kans om je te laten verrassen. Stel je eens voor dat je bij een aanbesteding kunt kiezen tussen appels en peren. Wat vindt u het lekkerst?

Lees meer...

 

Lees alle Up-to-date nieuwsbrieven

Vanaf de start van SlimRenoveren in 2009 tot nu: in ons archief vindt u alle Up-to-date nieuwsbrieven die tot nu toe zijn verschenen. 

Naar het archief

Op de hoogte blijven?

Schrijf in voor onze nieuwsbrief!

Bovenstaande gegevens hebben wij nodig om uw aanmelding voor onze nieuwsbrief te kunnen verwerken. De gegevens worden digitaal aan SlimRenoveren toegestuurd en niet in een database opgeslagen. Meer informatie leest u in onze Privacyverklaring.